Välkommen till Solbrinkens skola

Trafikarrangemang från och med 3.5.2019

På grund av att Laurentiushusets byggnadsskede inleds så ändras trafikarrangemangen i kvarteret från och med 3.5.2019.

För Solbrinkens skolas del innebär det att Stationsgatan kommer att i första hand användas för servicetrafik. Längs med gatans norra sida kommer fotgängare att hänvisas, vilket innebär att man inte längre kan köra sina barn på morgonen till skolan längs med Stationsgatan. Det går att lämna barnen vid parkeringsplatsen som finns vid Järnvägsgatan. Därifrån skall eleverna själva promenera till skolan på den norra sidan av Stationsgatan.

Lättrafikleden mellan Anttila skola och själva byggarbetsplatsen stängs. De elever som tar sig till fots eller med cykel till skolan från centrumhållet skall komma till skolan via Anttila skolas framgård eller längs med Karstuvägens lättrafikled.

Den tunga trafiken till byggarbetsplatsen sker från Routiohållet via Järnvägsgatan. Det är fortfarande möjligt att ta sig till Moisio, och det är också möjligt att köra längs Kyrkogatan. Men, Järnvägsgatan rekommenderar vi att inte används på grund av att den tunga trafiken till byggarbetsplatsen rör sig där.

Efter klockan 15 kan eftisbarn hämtas så att vårdnadshavare kan lämna bilen en kort stund där det står "reservat fär skolskjutsar" eller på lärarnas parkerinsgplats invid fotbollsplanen. Det är alltså endast eftis-hämtare, efter kl 15, som får köra längs Stationsgatan.

Det är absolut förbjudet att ens för en kort stund stanna bilen på vändplatsen i slutet av Stationgatan, eftersom lastbilar och stora skolbilar behöver hela området för att kunna svänga och eventuellt backa till Anttila skola.

Detta innebär tyvärr obekväma eller ovana lösningar för många, men vi hoppas att ni i första hand tänker på elevernas och övriga fotgängares säkerhet och trygghet.

Trafikmärken och andra arrangemang är inte ännu färdigställda, men vänligen ta i beaktande detta redan nu.

Vi vill att ni respekterar begränsningarna och från skolans sida har vi förståelse om barnen kommer någon minut försenat innan vi alla har nya rutiner. Hoppas ni där hemma kan gå igenom detta med barnen i lugn och ro.

Vi sänder detta medddelande även i pappersformat med en karta bifogad.

Läsåret 2018-2019

Klass 1 Marica Strömberg
måndag kl. 9-13
tisdag kl. 9-13
onsdag kl. 9-13
torsdag kl. 9-13
fredag kl. 9-13

Klass 2 Birgitta Lönn
måndag kl. 9-13
tisdag kl. 9-13
onsdag kl. 9-13
torsdag kl. 9-13
fredag kl. 9-13

Klass 3 Tuula Bolin
måndag kl. 9-14
tisdag kl. Elever med ev-luth religion: 10-14
Elever med annan religion/livsåskådning: 9-13
onsdag kl. 8-14
torsdag kl. 8-13
fredag kl. 9-12

Klass 4 Kirsi Martin
måndag kl. 9-13
tisdag kl. Elever med ev.luth religion: 10-14
Elever med annan religion/livsåskådning: 9-13
onsdag kl. 8-14
torsdag kl. 8-14
fredag kl. 8-13

Klass 5 Kirsi Martin
måndag kl. 10-14
tisdag kl. 9-15
onsdag kl. 8-14
torsdag kl. 8-14
fredag kl. 9-14

Klass 6 Lotta Sandberg-Nyman
måndag kl. 9-14
tisdag kl. 9-15
onsdag kl. 8-14
torsdag kl. 8-13
fredag kl. 9-14

 

Liitteet:

Läsårsinfo 2018-2019

Nya skolbiblioteket

Vi hoppas på många fina, lugna lässtunder i vårt nya skolbibliotek. Vi har dessutom fått många nya böcker. Tack Läsklanen!
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg