Grön flagg

Grön flagg

Under hösten 2015 har Solbrinkens skola gått med i miljöprogrammet ”Grön flagg” som är en del av det internationella Eco Schools-programmet. 300 daghem, skolor, läroverk och andra instanser deltar aktivt i Grön flagg-programmet här i Finland.

Det finlandssvenska Grön flagg-arbetet koordineras av Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf (mera info på www.gronflagg.fi ).

Grön flagg är en symbol för skolor som beaktat miljöfrågor i undervisningen och all annan verksamhet. Programmet hjälper vidare till att förverkliga målsättningarna för hållbar utveckling och delaktighet som ingår i läroplanen.

För att få den gröna flaggan krävs det att man arbetar med projektet hela året, att eleverna får delta och att hela skolan är engagerad. Dessutom ska arbetet leda till konkreta handlingar, inte bara planer. Efter lyckat projekt får skolan rätt till att hissa den gröna flaggan. Efter tre lyckade projekt kan skolan övergå till nivån Hållbar Grön Flagg.

Skolorna som deltar betalar en läsårsavgift som Hem och Skola står för detta år, ett stort tack för det!


Läsåret 2015-2016

I år kommer vi att arbeta med temat "avfall". Under året kommer vi bl.a. att arbeta med att minska mängden avfall som vi producerar på skolan och göra eleverna mer medvetna om sopsortering.

Läsåret 2016-2017

Under läsåret arbetar vi med temat "vatten". Vi funderar kring vår egen vattenförbrukning och lär oss om vatten på olika sätt. Vi använder vatten sparsamt i skolan och hemma.

Verksamheten planeras och leds av ett miljöråd som består av 8 elever och 1 vuxen. Medlemmarna i miljörådet samlas till regelbundna möten och informerar de övriga eleverna via t.ex. morgonsamlingar.

Läsåret 2017-2018:

Under läsåret jobbade vi med temat närmiljön. Våra mål var följande:
  • Minska skräp som uppstår under utfärder
  • Kartlägga andelen närmat i skolans meny
  • Arbeta för en trivsam och städig skolmiljö, både inom- och utomhus.
  • Vi bekantar oss med närmiljön och lär oss ta hand om den
  • Samarbete med Lojo sjukhus, energibesparingsvecka

Läsåret 2018-2019:

Under läsåret jobbade vi med temat energi.

Läsår 2019-2020:

Under detta läsår jobbar vi med temat "Ett sunt liv".

Utfärd till Munkka

Vi besökte avfallscentralen i Munkka och lärde oss mer om skräp och sortering.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä