Internationella kontakter och samarbetsprojekt (under uppdatering)

Internationella kontakter och samarbetsprojekt

Under uppdatering (juni 2018)

Kulturparasollet

Ett treårigt samarbetsprojekt mellan Västra nylands foklhögsskola, Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium och Virkby gymnasium som ger studerande möjlighet att avlägga gymnsiediplomet i scenkonst eller avlägga separata kurser inom ämnet. Mera information kommer att finnas på skolans hemsida.

Gymnasium Sylt i Tyskland

Samarbetet med Gymnasium Sylt i nordvästra Tyskland fortsätter. Studerande från den tyska vänskolan besöker Virkby och Finland under året. Kontakt mellan de deltagarna skapas under året via nätkontakt för att utmynna i ett tyskt besök på våren samt Virkby gymnasiums svarsbesök på Sylt hösten 2016.

Estland – Baltikums historia

Projektet är ett ämnesöverskridande samarbetsprojekt med Kyrkslätts gymnasium inom ämnena historia, samhällslära, geografi och finska. Under Läsåret granskas Baltikums historia från 1500-talet till nutid med speciellt fokus på 1900-talet, Baltikum som en del av Sovjetunionen, deportationerna, den baltiska lösgöringen från Sovjetunionen och dagens etniska minoriteter i Estland. Det är också meningen att granska det svenska arvet i Baltikum och det etniska släktskapet mellan finnar och ester. Kursen skall kulminera i en resa till Baltikum våren 2016, med besök i Tartu och Haapsalu. Ett besök till Tartu universitet och det svenska Nuckö-gymnasiet är inplanerat i studieresan.

Savolax samt studiebesök i Valamo kloster

Ett ämnesöverskridande projekt som tangerar kurser i religion (kurs 2 och 4), historia (kurs 4 och 5), finska (speciellt kurserna 4 och 6) samt bildkonst (speciellt kurs 1). Reseprojektet skulle förberedas vid några närstudieträffar under höstterminen 2015 och själva resan förverkligas i våren 2016. Under de förberedande tillfällena skulle studerandena handledas i att bekanta sig med den ortodoxa kyrkan och den ortodoxa minoriteten i Finland, studera Savolax historia och stå i någon form av växelverkan med studerande vid Heinäveden lukio.

Munol - Model United Nations of Lübeck

För elfte gången har Virkby gymnasiums studerande möjlighet att delta i detta « mini - FN » som arrangeras av Thomas Mann-Schule i Lübeck. Ett deltagande i Munol-projektet innebär mycket arbete för deltagarna, men har trots det alltid upplevts som väldigt givande. Skolans läsårstema i år är muntlig framställning och kommunikation och därmed passar ett deltagande i Munol mycket väl in i vår önskan om att kunna ge de studerande en chans att uppträda inför en internationell publik.

Grön flagg projektet Erasmus+ tillsammans med Källhagens skola

Ett flerårigt Erasmus+ projekt inleddes läsåret 2014-2015 inom ramen för Grön flagg verksamheten i skolan. Studieresor görs till parnerskolorna i Tjeckien, Lettland, Malta, Portugal och Tyskland. Källhagen står värd för seminariet i Finland 6-12 september 2015.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä