Ylläpito

Arviointi

Tavoitteet

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (vanhentunut)

Arviointipohja on vanhentunut

Linkki tarkentavaan materiaaliin: https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/lohjan-lukio/toly/oppiaineet/sy/yll%C3%A4pito/mappi/tiedostomappi/lyll-lops-2021-luonnos-10.5.20212:file/download/ff809faf886a31e304b7cb980c94546fdc0494c4/LYLL%20LOPS%202021%20%2818.5.2021%29.pdf

Opiskelija ymmärtää sen, millainen tiede psykologia on, ja sen, että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin
  • Osaan selittää minkälainen tiede psykologia on
Opiskelija tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta

Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

Opiskelija osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja

Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

Opiskelija osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta

Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

Opiskelija osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää sen pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

Opiskelija osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä

Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä