9J = JOPO

Jopo-luokan toimintakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko40

30 September 2019 Thursday
1 October 2019 Thursday
2 October 2019 Thursday
3 October 2019 Thursday
4 October 2019 Thursday
5 October 2019 Thursday
6 October 2019 Thursday

Viikko41

7 October 2019 Thursday
8 October 2019 Thursday
9 October 2019 Thursday
10 October 2019 Thursday
11 October 2019 Thursday
12 October 2019 Thursday
13 October 2019 Thursday

Viikko42

14 October 2019 Thursday
15 October 2019 Thursday
16 October 2019 Thursday
17 October 2019 Thursday
18 October 2019 Thursday
19 October 2019 Thursday
20 October 2019 Thursday

Viikko43

21 October 2019 Thursday
22 October 2019 Thursday
23 October 2019 Thursday
24 October 2019 Thursday
25 October 2019 Thursday
26 October 2019 Thursday
27 October 2019 Thursday

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday
Ilmoittautuminen

Tervetuloa!

JOUSTAVA PERUSOPETUS (JOPO)

JOPO (joustava perusopetus) on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja/tai yhdeksäs vuosiluokka. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa ja se on nimenomaan yleisopetuksen tukikeino oppilaille, joilla on vaikeuksia opiskella ja tuoda osaamistaan esiin isossa ryhmässä ja perinteisiä opetusmenetelmiä käytettäessä.

Liperin koulussa JOPO-luokka on toiminut vuodesta 2012 saakka. Lukuvuonna 2019-2020 Liperin koulun JOPO-ryhmän kaikki oppilaat ovat 9. luokkalaisia.

JOPO EI OLE ERITYISLUOKKA, VAAN OSA YLEISOPETUSTA!JOPO:n tavoitteena on varmistaa perusopetuksen päättötodistuksen (todistus on aivan samanlainen, kuin kaikilla muillakin) saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen. Oppilasasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. nuorisotyön, kouluterveydenhuollon ja oppilaanohjaajan kanssa.

Opetus järjestetään 10 oppilaan ryhmässä ja koulussa toiminnasta vastaa tiimi, johon opettajan, jopo-ohjaajan ja opinto-ohjaajan lisäksi kuuluu etsivä nuoriso-ohjaaja. Oman opettajan lisäksi oppitunteja voi pitää aineenopettaja, esim. valinnaisaineet suoritetaan omissa valinnaisaineryhmissä.


Kenelle JOPO on tarkoitettu ?

Tavoitteena on tukea nuoria monipuolisesti ja ennaltaehkäistä ongelmia puuttumalla niihin varhaisessa vaiheessa. Jos oppilaalla on haasteita koulunkäynnin suhteen, esim.

• arvosanat ovat heikkoja/tyydyttäviä
• poissaoloja on runsaasti
• koulumotivaatio on heikentynyt
• suuressa ryhmässä opetukseen keskittyminen on vaikeata
mutta
• hänellä on oikea asenne ja omaa halua muutokseen sekä
• kykyä toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (tiivis pienryhmä ja erilaiset työpaikat), voi JOPO-toiminnasta olla hänellä hyötyä.

JOPO- opiskelu sisältää monipuolisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä mm.
• työpaikalla opiskelua (3 tai 4 työjaksoja lukuvuoden aikana, 3 viikkoa kerrallaan )
• leirikouluja
• opintoretkiä
• tutustumis- ja vierailukäyntejä
• koulutuskokeilu ammattiopistolle (tämä voi korvata yhden työpaikkaopiskelujakson)


Oppilaan kannalta JOPO-opiskelun tavoitteena on

• kehittää elämänhallinta- ja opiskelutaitoja
• varmistaa peruskoulun päättötodistuksen saaminen
• itseä kiinnostavien jatko-opintojen aloittaminen peruskoulun päätyttyä
• itsetunnon ja oma-aloitteisuuden lisääntyminen

JOPOLLE ei jouduta, JOPOLLEpäästään!

Hakeminen tapahtuu kirjallisella hakemuksella maalis-huhtikuussa.