Tuntijako

Lemin perusopetuksen tuntijako

1.8.2014 alkaen
Voimassa lv 18-19 luokilla 9

                   

oppiaineet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Yht.

min.

äidinkieli ja kirjallisuus

7

7

5

5

4

5

3

3

3

42

42

englanti, A1-kieli

   

2

2

2

2

2

3

3

16

16

ruotsi, B-kieli

           

2

2

2

6

6

Matematiikka

3

3

5

5

4

4

3

3

4

34

32

Ympäristö ja luonnontieto

2

2

3

2

         

31

31

biologia ja maantieto

       

2

1

2,5

2,5

2

10

 

Fysiikka, kemia

       

1

1

2

2,5

2,5

9

 

Terveystieto

           

1

1

1

3

 

uskonto/et

1

1

1

2

1

2

1

1

1

11

11

Historia ja yhteiskuntaoppi

       

2

1

2

3

2

10

10

Taito- ja taideaineet

                 

56

56

Musiikki

1

1

1

1

2

2

1

   

9

 

Kuvataide

1

1

2

2

2

2

2

   

12

 

Käsityö

2

2

2

2

3

3

3

   

17

 

Liikunta

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

 
                       
                       

Kotitalous

           

3

   

3

3

Oppilaan ohjaus

           

0,5

1

0,5

2

2

Valinnaiset

             

6

7

13

13

Yhteensä

19

19

23

23

25

25

30

30

30

224

 

Oppilaan vähimmäis-

tuntimäärä

19

19

23

23

24

24

30

30

30

 

222

A2-kieli

       

3

3

2

2

2

12

12
1.8.2016 alkaen
Voimassa lv16-17 luokilla 1-8
Päivitetty sivistyslautakunnassa 27.7.2016

Aine 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Yhteensä
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 4 5 4 3 4 3 42
Englanti, A1-kieli     2 2 3 2 2 2 3 16
Ruotsi, B-kieli           2 1 1 2 6
Matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
Ympäristö ja luonnontieto

2 2 3 3 2 2       14
Biologia ja maantieto             2,5 2,5 2 7
Fysiikka, kemia             2 2,5 2,5 7
Terveystieto             1 1 1 3
Ympäristö - ja luonnontieteet yhteensä 2 2 3 3 2 2 5,5 6 5,5 31
Uskonto, ET 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
Historia ja yhteiskuntaoppi       1 2 2 2 2 3 12
Musiikki 1 1 2 1 1 1+1 2     9
Kuvataide 1 1 2 2 1+1 1 2     10
Käsityö 2 2 1 2 1+1 1+1 3     12
Liikunta 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20
Kotitalous             3     3
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 1 1     2-1 2-1   2 3 11
Taide- ja taitoaineet yhteensä 7 7 7 8 7 7 12 5 5 65
Oppilaan ohjaus             0,5 1 0,5 2
Valinnaiset aineet         1-1 1-1   4 3 9
Tuntimäärä yhteensä 20 20 22 24 25 25 30 30 30 226
Minimituntimäärä (asetus) 19 19 22 24 25 25 29 29 30 222
Vapaaehtoinen A2       2 2 2 2 0 0 8
                     
Tuntimäärä / vko, jos A2 on valittu       26 27 27 32 30 30 234