Tuntijako

Lemin perusopetuksen tuntijako


1.8.2016 alkaen
Voimassa luokilla 1-9
Päivitetty sivistyslautakunnassa 27.7.2016

Aine 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Yhteensä
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 4 5 4 3 4 3 42
Englanti, A1-kieli     2 2 3 2 2 2 3 16
Ruotsi, B-kieli           2 1 1 2 6
Matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
Ympäristö ja luonnontieto

2 2 3 3 2 2       14
Biologia ja maantieto             2,5 2,5 2 7
Fysiikka, kemia             2 2,5 2,5 7
Terveystieto             1 1 1 3
Ympäristö - ja luonnontieteet yhteensä 2 2 3 3 2 2 5,5 6 5,5 31
Uskonto, ET 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
Historia ja yhteiskuntaoppi       1 2 2 2 2 3 12
Musiikki 1 1 2 1 1 1+1 2     9
Kuvataide 1 1 2 2 1+1 1 2     10
Käsityö 2 2 1 2 1+1 1+1 3     12
Liikunta 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20
Kotitalous             3     3
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 1 1     2-1 2-1   2 3 11
Taide- ja taitoaineet yhteensä 7 7 7 8 7 7 12 5 5 65
Oppilaan ohjaus             0,5 1 0,5 2
Valinnaiset aineet         1-1 1-1   4 3 9
Tuntimäärä yhteensä 20 20 22 24 25 25 30 30 30 226
Minimituntimäärä (asetus) 19 19 22 24 25 25 29 29 30 222
Vapaaehtoinen A2       2 2 2 2 0 0 8
                     
Tuntimäärä / vko, jos A2 on valittu       26 27 27 32 30 30 234