Järjestyssäännöt

Lemin koulukeskuksen järjestyssäännöt 22.9.2016 alkaen

Säännöt ovat välttämättömiä päivittäisen koulutyön rauhallisen sujumisen sekä koulussa työskentelevien viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi.

Säännöt totuttavat oppilaita vastuuseen. Rikkomuksen sattuessa oppilas joutuu vastaamaan siitä opettajalle.


1. Kunnioitan toista ihmistä ja hänen omaisuuttaan.
Otan toiset ihmiset huomioon kaikissa tilanteissa.
Julkaisen ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.
En kiusaa ketään.
En uhkaa kenenkään henkistä tai ruumiillista koskemattomuutta.

2. Käyttäydyn hyvin.
Toimin rauhallisesti kaikissa tilanteissa.
Noudatan koulun opettajien ja henkilökunnan antamia ohjeita.
Huolehdin osaltani siitä, että koulutalo irtaimistoineen sekä piha-alueen säilyvät ehjinä ja siisteinä.

3. Noudatan Suomen lakia.
En tupakoi enkä pidä hallussani tupakkatuotteita ja tulentekovälineitä.
En käytä enkä pidä hallussani päihteitä.

En tuo kouluun enkä pidä hallussani minkäänlaisia aseita.
Tiedän, että opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa tavarani.


4. Teen tehtäväsi tunnollisesti.

5. Käytän mobiililaitteita oppitunnilla vain opettajan luvalla.

6. Vietän välitunnit välituntialueella.
En poistu koulualueelta koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa. Esitän opettajalle huoltajan
perusteleman ja allekirjoittaman luvan jokaiseen välituntialueelta poistumiseen.


7. Liikun jalkaisin koulupäivän aikana.

8. Noudatan järjestyssääntöjä ja Suomen lakeja kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa.


22.9.2016

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä