Kuukanniemen koulu

Yleistä

Kuukanniemen koulu
Juvolantie 404
54850 KUUKANNIEMI

Vuonna 2017 valmistunut Kuukanniemen koulu sijaitsee Lemin Kuukanniemen taajamassa, mutta myös luonnon välittömässä läheisyydessä.

Koulun tilat ovat nykyaikaiset ja varustetaso on tarkoituksenmukainen. Viihtyisä ja turvallinen välituntipiha innostaa liikkumaan.

Oppilaita koulussamme on 124. Koulussa toimii myös iltapäivätoiminnan ryhmä 1.-2. luokkalaisille.

Kuukanniemen koulussa kannustamme oppilaita itsenäisesti ajatteleviksi sekä elämänhallintaan ja tiedonhankintaan kykeneviksi, työtä arvostaviksi kansalaisiksi. Opetuksessa ohjaamme oppilaat kunnioittamaan ympäristöämme kestävän kehityksen periaatteen mukaan.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:
  • Oppimisen innon sytyttää aktivoiva oppimisympäristö, kannustus, mielenkiinto ja onnistuminen.
  • Viihtymistä lisää yhteisön hyvä, turvallinen ilmapiiri, kaverit ja yhteisöllisyys.
  • Tärkeitä tulevaisuuden taitoja ovat sosiaaliset taidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.
  • Yhteisöllisyyttä edistävät yhdessä tekeminen, vuorovaikutus, ystävällisyys ja vastuullisuus.

Koulun painopistealueita lukuvuonna 2019-2020 ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kulttuuriperintö (Lemin kulttuuripolku).