Koulukeskus

Lemin koulukeskus

Lemin koulukeskus tarjoaa opetusta peruskoulun 1-9 luokille. Koulukeskuksessa on oppilaita 224,  joista 133 on luokilla 1-6 ja 91 luokilla 7-9. Opettajia on kaikkiaan 22 ja muuta henkilökuntaa 11. Koulussa toimii myös iltapäivätoiminnan ryhmä.

Koulun painopistealueita lukuvuonna 2019-2020 ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, kulttuuriperintö (Lemin kulttuuripolku) sekä kansainvälisyys (Erasmus+).

Lemi school centre is a comprehensive school for grades 1 to 9. There are 224 pupils; 133 on the grades 1-6 and 91 on the grades 7-9. Amount of teachers is 22 and other staff 11. We also provide an after school activity group.

Our key points are emotional and people skills, cultural heritage (Lemi Culture Path) and international activities (Erasmus+).
FeatherKoulu.jpg