Koulukeskus

Lemin koulukeskus

Lemin koulukeskus tarjoaa opetusta peruskoulun 1-9 luokille. Koulukeskuksessa on oppilaita 219, joista 122 on luokilla 1-6 ja 97 luokilla 7-9. Opettajia on kaikkiaan 23 ja muuta henkilökuntaa 11. Koulussa toimii myös iltapäivätoiminnan ryhmä.

Lemi school centre is a comprehensive school for grades 1 to 9. There are 219 pupils; 122 on the grades 1-6 and 97 on the grades 7-9. Amount of teachers is 23 and other staff 11. We also provide an after school activity group.

FeatherKoulu.jpg