Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto

Koulun oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltoryhmän toiminta perustuu luottamukseen, jossa noudatetaan tietojen saantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

Terveydenhoitajana toimii Miia Taipale, tavattavissa koululla ma, ti ja to.

Koululääkärinä toimii Eija La Mela, yhteydenotot kouluterveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitaja on tavoitettavissa puh. 040 651 1803 (ma-to). Tarvittaessa Lemin terveysasema 05 352 1417.

Lähellä sijaitsevassa terveyskeskuksessa on hammashuollon toimipiste.

LINKKI: Lasten ja nuorten tukeminen peruopetuksessa.


Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaajana toimii Taija Savolainen ja hän työskentelee koululla pääsääntöisesti koulun työajan puitteissa.

Opinto-ohjaajan työnkuvaan kuuluvat koulun opetus- ja kasvatustoiminnan lisäksi mahdollisuuksien mukaan yhteydenpito oppilaiden huoltajiin, työelämän edustajiin ja peruskoulun jälkeisten jatkokoulutuspaikkojen yhteyshenkilöihin.

Opinto-ohjaaja toimii myös yhteistyössä Eksoten ja Lemin sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa.

Oppilaanohjaus toteutetaan peruskoulussa luokkaohjaustunteina ja henkilökohtaisina ohjauksina. Ryhmäohjaukset ovat käytössä tarvittaessa.

Opinto-ohjaajan työnkuva painottuu opiskelutaitojen, ”elämäntaitojen” ja ammatinvalinnan ohjaukseen yhdessä koko kouluyhteisön kanssa.

Opinto-ohjaaja toimii myös oppilashuoltotyöryhmässä ja on mukana tarvittaessa oppilasta koskevissa palavereissa.Koulukuraattori

Koulukuraattoreina toimii Mirja Saikko. Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen, joka tukee ja auttaa oppilaita sekä edistää tukiverkoston muodostumista ja moniammatillista yhteistyötä koulussa.


Kuraattorilla on vastaanotto koulukeskuksella maanantaina tiistaina,
puh. 040 127 4186


Koulupsykologi

Koulupsykologina toimii Minna Pylkkänen. Hän on tavoitettavissa puh. 040 572 2630 ja minna.pylkkanen(at)eksote.fi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä