Ainekohtainen summatiivinen arviointi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Aineryhmän nimi:

Vastaus


1. Millaisia summatiivisen arvioinnin menetelmiä aineryhmämme käyttää?
• Erilaiset kokeet (kirjalliset, suulliset, kirjan kanssa tehtävät, muut aineistoon pohjautuvat, ryhmäkokeet)
• Näytöt
• Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
• Oppitunnilla opettajan ohjauksessa tehtävät työt
• Osallistuminen ryhmän työskentelyyn, monialaiseen oppimiskokonaisuuteen
• Työskentelytaitojen havainnointi, tuntiosaaminen
• Formatiivisen arvioinnin kautta saatu näyttö
• Muuta, mitä?

Vastaus


2. Miten näytöt dokumentoidaan ja tiedotetaan huoltajalle? Esim Wilman ”Kokeet”-rekisterin käyttö muuhunkin kuin koenumeroiden raportointiin?

Vastaus


3. Millaisia tarpeita tai kysymyksiä aineryhmällä on arvosanojen muodostamisen käytäntöihin liittyen?

Vastaus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä