Luonnontieteellinen linja

Luonnontieteellinen linja pähkinänkuoressa

  • Luonnontiedelinjalla opiskelijan on mahdollista tutustua luonnontieteisiin sekä selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Linja tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutustua luonnontieteellisiin ilmiöihin ja prosesseihin käytännön tutkimusten kautta Lappajärven alueella.
  • Luonnontieteellisellä linjalla voit vapaasti valita biologian, maantieteen, fysiikan, kemian ja matematiikan (lyhyt tai pitkä) kursseja. Linjalle on lisäksi erikseen suunniteltu kuusi luonnontieteellistä osaamista syventävää kurssia, jotka koostuvat eri näkökulmista luonnontieteisiin ja erityisesti geologiaan.
  • Luonnontiedelinja antaa opiskelijalle valmiuksia pyrkiä opiskelemaan esimerkiksi lääketieteellisiä aloja, farmasiaa, biologiaa, maantiedettä, geologiaa, fysikaalisia tieteitä, kemiaa tai matemaattisia tieteitä.
  • Kurssit tukevat luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden ylioppilaskirjoitusten suorittamista. Tulevan valintakoeuudistuksen myötä luonnontieteellisten oppiaineiden opiskelu tulee korostumaan ja niiden kirjoittaminen vaikuttaa enenevissä määrin jatko-opintoihin pääsyyn.
  • Kokonaisuudesta saa erillisen todistuksen ja merkinnän päättötodistukseen.

Luonnontieteellisen linjan tarkempi kuvaus

Lappajärven lukion luonnontiedelinja on luonnontieteisiin painottuva opintolinja. Linjalla painotetaan luonnontieteitä eli biologiaa, maantiedettä, fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa (lyhyt tai pitkä), joista opiskellaan oman valinnan mukaan lukion valtakunnallisia pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Linjalle on lisäksi erikseen suunniteltu kuusi luonnontieteellistä osaamista syventävää kurssia, jotka koostuvat eri näkökulmista luonnontieteisiin ja erityisesti geologiaan.

Luonnontiedelinjalla opiskelijan on mahdollista tutustua luonnontieteisiin sekä selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Linjalla opiskelija voi kehittää luonnontieteellistä ajatteluaan oman opiskelunsa tueksi sekä tutustua ajankohtaisiin ilmiöihin mm. ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Luonnontiedelinja antaa opiskelijalle valmiuksia pyrkiä opiskelemaan esimerkiksi lääketieteellisiä aloja, farmasiaa, biologiaa, maantiedettä, geologiaa, fysikaalisia tieteitä, kemiaa tai matemaattisia tieteitä. Kurssit tukevat luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden ylioppilaskirjoitusten suorittamista. Tulevan valintakoeuudistuksen myötä luonnontieteellisten oppiaineiden opiskelu tulee korostumaan ja niiden kirjoittaminen vaikuttaa enenevissä määrin jatko-opintoihin pääsyyn. Kokonaisuudesta saa erillisen todistuksen ja merkinnän päättötodistukseen.

Lappajärvi ympäristöineen muodostaa mielenkiintoisen ympäristön tutkia ja havainnoida luonnontieteellisiä ilmiöitä erityisesti erilaisten geologisten muodostumien kautta. Alueen kallio- ja maaperä antavat poikkileikkauksen 1900 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneista geologisista prosesseista (esim. tulivuoritoiminta) harvinaiseen 78 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneeseen meteoriitin törmäykseen ja sen aiheuttamaan kraatterimuodostumaan. Lisäksi useat jääkaudet ovat muokanneet kallioperää sekä maaperää ja muodostaneet siihen näkyviä merkkejä. Näin ollen luonnontiedelinja tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutustua luonnontieteellisiin ilmiöihin ja prosesseihin käytännön tutkimusten, näytteiden oton ja analysoinnin kautta Lappajärven alueella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä