Opiskeluhuolto

Opiskelijahuolto

Opiskelija voi saada opiskelujensa tueksi tukiopetusta tai erityistä tukea. Opiskelija voi pyytää tukiopetusta suoraan opettajalta. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten olosuhteiden takia. Tarvittaessa arvioidaan opiskelijan luki-vaikeutta tai muuta oppimisen/tuottamisen häiriötä ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Jos oppilaalla on luki-lausunto tai jokin muu todistus, joka oikeuttaa erityisjärjestelyihin ylioppilaskirjoituksissa, yhteyttä otetaan rehtoriin. Koetilanteita pyritään järjestämään erityisjärjestelyin jo lukion aikana.

Opiskelijahuoltoryhmän yleisenä tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen esiin tulleisiin ongelmiin. Opiskelijahuollon toiminta tulisi olla kokonaisvaltaista ja näin ollen toiminta tulisi nähdä opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimisena. Käytännön tasolla opiskelijahuoltoryhmä puuttuu opiskelijan jatkuviin selittämättömiin poissaoloihin, kurssien keskeyttämisiin ja ongelmiin yksittäisissä oppiaineissa, ihmissuhdeongelmiin tai syrjäytymiseen. Myös mahdolliset ongelmat päihteidenkäytössä kuuluvat opiskelijahuoltoryhmän toiminnan piiriin. Opiskelijahuoltoryhmän toiminnan tavoitteena voidaan nähdä myös huomion kiinnittäminen opiskeluilmapiiriin koulussa ja toisaalta opiskelijoiden motivaatiota parantaviin tekijöihin.

Jotta ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen ongelmiin onnistuisi, tulisi opiskelijahuoltoryhmän olla moniammatillinen. Lappajärven lukiossa varsinaisen ryhmän muodostavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja koulukuraattori sekä ryhmänohjaajat. Tarvittaessa kokouksiin pyydetään opiskelijoita vanhempineen tai aineenopettajia.

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013 2§) tarkoituksena on:

  1. edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä;
  2. edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä;
  3. turvata varhainen tuki sitä tarvitsevalle;
  4. turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu (terveydenhoito- ja psykologipalvelut tuottaa Lappajärvellä Kuntayhtymä kaksineuvoinen);
  5. vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä