Lappajärvi

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Opiskelijalle maksuttomia tulevat olemaan:

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)
 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (lähin oppilaitos yli 100 km).


Lappajärven kunta tiedottaa tällä kanavalla asiasta. Perusopetuksen päättäville oppilaille ja heidän huoltajille tiedotetaan myös Wilman kautta. Lisäkysymyksiä voi esittää perusopetuksen rehtorille, opinto-ohjaajalle ja sivistysjohtajalle.

Lisää löytyy mm. Opetushallituksen sivuilta OPH:n sivut oppivelvollisuuden laajenemisesta
Siellä esim. hyvä Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.

Myös Kuntaliitto on tehnyt asiasta tiedotteen Kuntaliiton kirje 4.1.2021

Myös Kelan sivulle voi kurkata kela.fi/opiskelijat.

Yleiseen asumistukeen ei tule muutosta. Vanhempansa kodista erillään asuva alaikäinen lapsi katsotaan yleensä vanhempansa ruokakuntaan kuuluvaksi eikä hän voi saada asumistukea itsenäisenä ruokakuntana. Mikäli alaikäisellä on kuitenkin siinä määrin ansiotuloja, niihin verrattavia tai niitä korvaavia tuloja, että hänen voidaan katsoa itsenäisesti elättävän itsensä ja hän vastaa itse asumismenoistaan, hän voi saada asumistuen.


Lappajärvellä oppivelvollisuuden laajeneminen pähkinänkuoressa (päivitetään tarvittaessa):
 • toisen asteen oppilaitokset tarjoavat maksuttomasti oppimateriaalit (mm. tietokoneet, työasut); vapaaehtoiset retket tms. kuten leirikoulut jäävät opiskelijoille maksullisiksi
 • nykyisillä linja-autokyydeillä pääsee kulkemaan ilmaiseksi; koulutuksen järjestäjien ei tarvitse järjestää lisää kuljetuksia tai reittejä toisen asteen opiskelijoita varten
 • maksuttomat majoitukset ja matkakorvaukset eivät koske niitä, joilla on toisen asteen oppilaitos 100 km päästä kotoa
 • Oppivelvollisuus päättyy kun täyttää 18 vuotta (syntymäpäivä) tai kun on suorittanut toisen asteen tutkinnon; maksuttomuus kestää niin kauan kuin toinen aste on suoritettu.

Osoitteet muuttuvat

Uuden koulun käyttöönoton myötä koulualueen osoitteet muuttuvat seuraavasti:

Lappajärven geolukio, Hyytisentie 3
Kirjasto, Hyytisentie 5
Lappajärven yhteiskoulu, Hyytisentie 7

Tiedoksi 14.12.2020

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä