Lappajärvi

Etäopetus

Ohjeita etäopetukseen liittyen sekä 7-9. luokkien etäopetuslukkarit löytyvät alhaalta vasemmasta palkista.

Tiedote koulukuljetusten muutoksista 20.9.2021 alkaen

Koulukyydit on kilpailutettu keväällä 2021. Liikennöitsijät muuttuvat ensi lukuvuoden alusta lähtien. Sivistystoimi toivoo jokaisen huoltajan katsovan lapsensa kanssa tarkkaan vuorot ja niiden liikennöitsijät. Myös lukiolaiset kulkevat eri liikennöitsijöiden vuoroissa - heillä on aina käytössään Matkahuollon kortti. Muutamiin vuoroihin tulee vielä tarkennuksia elokuun aikana. Niistä tiedotetaan erikseen.

Tiedote päivitetty 16.9.2021: Tarvolantie lisätty aikatauluun

Tiedote KOULUKYYDITYKSET LUKUVUONNA 2021-22 syyskuu.pdf

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Opiskelijalle maksuttomia tulevat olemaan:

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)
 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (lähin oppilaitos yli 100 km).


Lappajärven kunta tiedottaa tällä kanavalla asiasta. Perusopetuksen päättäville oppilaille ja heidän huoltajille tiedotetaan myös Wilman kautta. Lisäkysymyksiä voi esittää perusopetuksen rehtorille, opinto-ohjaajalle ja sivistysjohtajalle.

Lisää löytyy mm. Opetushallituksen sivuilta OPH:n sivut oppivelvollisuuden laajenemisesta
Siellä esim. hyvä Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.

Myös Kuntaliitto on tehnyt asiasta tiedotteen Kuntaliiton kirje 4.1.2021

Myös Kelan sivulle voi kurkata kela.fi/opiskelijat.

Yleiseen asumistukeen ei tule muutosta. Vanhempansa kodista erillään asuva alaikäinen lapsi katsotaan yleensä vanhempansa ruokakuntaan kuuluvaksi eikä hän voi saada asumistukea itsenäisenä ruokakuntana. Mikäli alaikäisellä on kuitenkin siinä määrin ansiotuloja, niihin verrattavia tai niitä korvaavia tuloja, että hänen voidaan katsoa itsenäisesti elättävän itsensä ja hän vastaa itse asumismenoistaan, hän voi saada asumistuen.


Lappajärvellä oppivelvollisuuden laajeneminen pähkinänkuoressa (päivitetään tarvittaessa):
 • toisen asteen oppilaitokset tarjoavat maksuttomasti oppimateriaalit (mm. tietokoneet, työasut); vapaaehtoiset retket tms. kuten leirikoulut jäävät opiskelijoille maksullisiksi
 • nykyisillä linja-autokyydeillä pääsee kulkemaan ilmaiseksi; koulutuksen järjestäjien ei tarvitse järjestää lisää kuljetuksia tai reittejä toisen asteen opiskelijoita varten
 • maksuttomat majoitukset ja matkakorvaukset eivät koske niitä, joilla on toisen asteen oppilaitos 100 km päästä kotoa
 • Oppivelvollisuus päättyy kun täyttää 18 vuotta (syntymäpäivä) tai kun on suorittanut toisen asteen tutkinnon; maksuttomuus kestää niin kauan kuin toinen aste on suoritettu.

Osoitteet muuttuvat

Uuden koulun käyttöönoton myötä koulualueen osoitteet muuttuvat seuraavasti:

Lappajärven geolukio, Hyytisentie 3
Kirjasto, Hyytisentie 5
Lappajärven yhteiskoulu, Hyytisentie 7

Tiedoksi 14.12.2020

Uusin ohjeistus THL:ltä Lapset ja koronavirus 11.9.2020

Uusi ohjeistus löytyy THL:n sivuilta THL:n ohjeistus Lapset ja koronavirus

Keskeisimmät kohdat ovat 

 • Kun huoltaja toteaa, että lapsella on koronavirukseen sopivia oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

 • Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita. Koronaviruksen oireet

 • Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

 • Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana.

 • Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testataan. Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen.

 • Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

 • Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos tulee. Oireisten on pysyttävä kotona kunnes testitulos valmistuu.
 • Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
 • Jos oppilaalla tai koulun henkilökunnan jäsenellä on infektio-oireita, hänen tulee hakeutua  koronatestiin  mahdollisimman nopeasti. 

Nämä ohjeet koskevat myös lukioikäisiä.

Päivitetty THL:n ohjeistus 28.8.2020

Päivitetty THL tiedote 28082020.pdf

Päivitetty THL:n ohje lasten testaamisesta jaettavaksi huoltajille ja työntekijöille

Kun lapselle ilmaantuu huoltajan toteamana uusia infektio-oireita, hänen ei tule mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

 • Koronavirustesti on aiheellinen, jos lapsella on koronavirusinfektioon sopivia oireita.
 • Jos oireilu on lievää, eikä tiedossa ole altistumista todetulle koronatapaukselle tai matkailua edeltävän 14 vrk aikana, voi oirekuvaa seurata kotona ilman testaamista. Oireisena ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.
 • vasomotorinen tai allerginen nuha tai yksittäinen aivastus ei ole este kouluun tai varhaiskasvatukseen menemiselle, jos lapsen yleistila on muuten normaali, eikä infektio-oireita ole.
 • Jos testi on negatiivinen, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 • Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.
 • Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen jos ei tiedossa ei ole altistumista todetulla koronatapaukselle tai matkaa edeltävän 14 vrk aikana.
 • Koulu tai varhaiskasvatus ei voi vaatia todistusta negatiivisesta testistä.
 • Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen testitulos, kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.
 • Hengitystieinfektion oirein pitkittyneesti oireilevan pienen lapsen toistuva testaaminen ei ole tarpeen niin kauan kuin oirekuva pysyy samanlaisena.
 • Alueellinen harkinta: kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita testaamiskäytännöistä.

 

Ajanvaraukset vastaanotolle tulee tehdä ensisijaisesti numerosta 06-2412 7700

 

Tarja Puro

Sivistysjohtaja

Koronaohjeistusta koteihin ja työpaikoille

20.8.2020 Tiedote koskien koronaa.pdf

Ohje Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen asukkaille ja henkilökunnalle.

Varhaiskasvatukseen ja kouluun tullaan vain täysin terveenä. Lievästi flunssaoireisetkin lapset on hoidettava kotona. Kun lapselle tulee oireita, jäädään aina kotiin ja otetaan yhteyttä koronaneuvontaan joko sähköisellä yhteydenotolla tai puhelimitse. Mikäli koronatestiä ei ole tehty on oltava kaksi oireetonta päivää ennen paluuta varhaiskasvatukseen tai kouluun

Noudatamme THL:n ohjeistusta:

 1. Jos lapsen perheenjäsen tai läheinen on menossa koronatestiin, voi lapsi osallistua normaalisti varhaiskasvatukseen tai kouluun. Lapsen ei siis tarvitse jäädä kotiin, jos läheisellä epäillään koronaa, mutta sitä ei ole todettu.
 2. Mikäli läheisen koronatesti on positiivinen, viranomainen ohjeistaa karanteenin.

Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

PANDEMIAN AIKAISET POISSAOLO-OHJEET

Lapsen sairaus:

Työntekijä voi saada tilapäistä hoitovapaata omalla ilmoituksella korkeintaan 4 päivää

- jos lapsi alle 12 vuotias

- josta kolme peräkkäistä kalenteripäivää on palkallista ja neljäs päivä palkaton

- edellytys, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella

- mikäli lapsen sairaus jatkuu, työntekijällä on oikeus anoa palkatonta vapaata (pakottavat perhesyyt)

- anotaan WEB tallennuksen kautta

- Pandemia-aikana kuntien työntekijöiden ei tarvitse toimittaa terveydenhoitajan todistusta lapsen sairaudesta

 

Oma sairaus:

- omalla ilmoituksella voi olla poissa työstä enintään 5 päivää

- oma ilmoitus hyväksytään jos syynä flunssa, äkillinen suolistoinfektio

- muista sairauksista toimitetaan normaalisti terveydenhoitajan/lääkärin lausunto

- esimiehellä on oikeus vaatia terveydenhoitajan/lääkärintodistuksen esittämistä ensimmäisestä sairauslomapäivästä lähtien, mikäli katsoo sen erityisestä syystä tarpeelliseksi

 

Muistutamme edelleen käsihygieniasta ja etäisyyksien pitämisestä. Kädet pestään tai desinfioidaan kouluun ja luokkaan tullessa ja pois lähtiessä sekä tietenkin ennen ruokailua. Muistakaa yskimis- ja aivastusohjeet eli kertakäyttönenäliinaan tai hätätilanteessa kyynärtaipeeseen. Käytetty nenäliina laitetaan välittömästi roskakoriin tai muovipussissa roskakoriin heti, kun mahdollista.

Näitä ohjeita sovelletaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kaikissa kunnissa sekä lasten että työntekijöiden kohdalla.

24.8.2020

Vesa Koivunen Sami Alasara Sam Leijonanmieli

kaupunginjohtaja kunnanjohtaja  kunnanjohtaja

Alajärvi Lappajärvi Vimpeli

Tiedote 16.3 opetusjärjestelyistä

Tiedote 16.3.2020 
 
Hallitus on linjannut tänään hetki sitten, että koulut sulkeutuvat keskiviikkona 18.3.2020. Poikkeustila on voimassa ainakin 13.4.2020 asti. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist
 
Pääkohdat meidän kannalta ovat:
- lähiopetus keskeytetään 4.-9. luokilla perusopetuksessa sekä toisella asteella
- varhaiskasvatus ja sen yhteydessä oleva esiopetus pysyvät käynnissä (lapsi kotiin, jos se on mahdollista järjestää)
- esiopetus ja 1.-3. luokat toimivat niille oppilaille, joiden vanhemmat eivät pysty järjestämään lasten hoitoa arkipäiviksi
- yli 10 hengen kokoontumiset perutaan
 
Suora lainaus: Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
 
Suomen hallituksen ja samalla Lappajärven kunnan kanta on, että koulut pidetään auki tiistaina 17.3., jotta vanhemmat pystyvät järjestämään lapsen tai nuoren kotona olon. Kouluun ei ole pakko tulla ja kotiin voi jäädä, jos se on mahdollista.
 
Koulua on kaikille esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille Lappajärvellä huomenna tiistaina 17.3. klo 9 - 12. Tuona aikana oppilaat voivat kerätä materiaalinsa, kirjansa ja muut tarvittavat välineet kotiin. Samalla oppilaat ja opettajat voivat sopia yhteisistä asioista. Tiistain kaikki tunnit ovat Jamilla. Ruokailu siten, että jokainen ehtii syödä ennen klo 12. Linja-autot lähtevät koululta klo 12.05, eikä muita vuoroja sinä päivänä ole.
 
7. luokkalaisten (kaikki samassa ryhmässä) tiistai-päivä on seuraavanlainen: 9 -10 matemattiset aineet Y1 (PH ja MiK), 10-11 maantieto, biologia ja terveystieto Y1 (MM ja PS) ja 11-12 äidinkieli ja kielet Y4 (KT, TJ ja AR)
8. luokkalaisten: 9-10 äidinkieli ja kielet Y4 (KT, AR ja TJ), 10-11 matemaattiset aineet Y1 (PH), 11-12 maantieto, biologia, kotitalous ja terveystieto Y1 (MM ja PS)
9. luokkalaisten: 9-10 maantieto, biologia, uskonto ja terveystieto Y1 (MM ja PS), 10-11 äidinkieli ja kielet Y4 (KT, AR ja TJ), 11-12 matemaattiset aineet Y1 (MiK)
 
Esikoululaisten hoito tai 1.-2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta toimii huomenna tiistaina normaalisti. Tulemme erikseen kysymään opetuksen tarvetta esikoululaisilla ja 1.-3. luokkalaisilla sekä erityisen tuen oppilailla.
 
Huomisen päivän aikana järjestetään perusopetuksen luokille ja oppilaille ohjausta etäopetukseen - tulemme käyttämään opetuksessa lähinnä Google Meet -ohjelmaa sekä tietenkin Wilmaa ja pedanet-sivuja.
Ohjeita on jo nyt pedanetin sivulla niin opettajille kuin oppilaillekin https://peda.net/lappajarvi/google-meet. Ohjeet ovat vielä keskeneräiset, mutta niitä päivitetään koko ajan. Wilmaa on nyt jokaisen seurattava - oppilaiden on tarkistettava, että heillä on pääsy Wilmaan. Tämä koskee tietenkin myös huoltajia.
 
18.3. alkaen luokilla tulee olemaan erikseen ilmoitettavat lukujärjestykset etäopetukseen. Voi olla, että tämä koko viikko mennään hyvin lyhyillä opetuspäivillä, jotta opettajilla on mahdollisuus suunnitella etäopetus. Kaikkia oppitunteja ei tulla pitämään 45 minuutin pituisina oppitunteina. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen Wilman kautta.
 
Lukion tunnit siirtyvät keskiviikosta 18.3. lähtien etätunneiksi suoraan Google Meetin kautta normaaleina oppitunteina (45 tai 55 min) lukujärjestyksen mukaan. Tästä tiedotetaan vielä erikseen. Päättöviikkoa pitää suunnitella erikseen.
Tiistaina 17.3. ei ole lukion tunteja, koska lukion opettajat valvovat ylioppilaskokeita, jotta ne saadaan järjestettyä kahdessa eri tilassa (Kielistudiossa ja Atk-luokassa).
 
HUOM opettajat! Huomenna tiistaina lähes kaikille yo-valvontoja, myös yläkoulun opettajille - katso omasi listasta. Paljon myös muutoksia
 
 
Tarja Puro

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä