Lappajärvi

Kunnanvaltuuston päätös opetuksen järjestämisestä 2018-2019

KV on tehnyt seuraavan päätöksen 23.4.2018:
Opetuksen järjestäminen Lap.pdf

Tämän päätöksen mukaan koulu tekee nyt kevään järjestelyjä ja valmisteluja. Kivikoulun vuokraamisesta käydään neuvotteluja; sinne menisi 0.-2. -luokat. Jamille siirtyy yläluokkien kielten opetus. Koulukeskuksen uudelle eli lukion puolelle saadaan siirrettyä 3 opetusryhmää (3. - 4. luokat); 3 opetusryhmää jää vielä koulukeskuksen vanhalle puolelle (5. - 6. luokat).
Kuntotutkimukset on aloitettu Rambollin toimesta 19.4. Niissä menee varmaan koko kevät. Niistä ei ole vielä mitään tiedotettavaa.