Lappajärvi

Kunnanvaltuuston päätös opetuksen järjestämisestä 2018-2019

KV on tehnyt seuraavan päätöksen 23.4.2018:
Opetuksen järjestäminen Lap.pdf

Tämän päätöksen mukaan koulu tekee nyt kevään järjestelyjä ja valmisteluja. Kivikoulun vuokraamisesta käydään neuvotteluja; sinne menisi 0.-2. -luokat. Jamille siirtyy yläluokkien kielten opetus. Koulukeskuksen uudelle eli lukion puolelle saadaan siirrettyä 3 opetusryhmää (3. - 4. luokat); 3 opetusryhmää jää vielä koulukeskuksen vanhalle puolelle (5. - 6. luokat).
Kuntotutkimukset on aloitettu Rambollin toimesta 19.4. Niissä menee varmaan koko kevät. Niistä ei ole vielä mitään tiedotettavaa.

Nopeusrajoitus laajenee 60 km/h Alarannantiellä

ELYn päätöksen mukaan seututiellä 711 eli Alarannantiellä laajennetaan 60 km/h rajoitusaluetta niin, että se alkaa aikaisemmin ennen Nykäläntien risteystä. Nopeusrajoituksen muutosta on esittänyt sivistyslautakunta perusteluinaan alueen alaluokkaikäisten lisääntynyt määrä tieosuudella ja linja-autopysäkeillä.

Elyn päätös ja kartta:
nopeusrajoitus Alarannantiellä.pdf