Martikkalan koulu

Tiedote Lapinlahden kunnan kouluille

Wilman kirjautumisosoite vaihtuu 16.10. muotoon https://lapinlahti.inschool.fi . Vaihdoksesta johtuen Wilma voi olla alhaalla 15-17.10. välisenä aikana. Muutoksen myötä Wilman mobiilisovellukset lakkaavat toimimasta. Uuden kirjautumisosoitteen käyttöön ottamiseksi täytyy vaihtaa uusi kirjautumisosoite tai asentaa mobiilisovellus uudelleen.

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous

Tervetuloa Martikkalan koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokoukseen torstaina 1.11.2019 klo 18.00 Martikkalan koululle. Käsitellään esityslistan mukaiset asiat.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

 6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.

 9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Kokouksen päätös

Hallitus

 

 

Olemme myös somessa

EF9F657C-A5CC-4BAF-A157-119197380821.jpeg
Koulumme on nyt facebookissa nimellä Martikkalan koulu. Käy tykkäämässä ja pysyt kuulolla, mitä koululla tapahtuu.👍😀