TIEDOTTEET

Lukuvuosi 2021-2022

to 12.08.2021 Lukuvuoden aloitus kello 9-13.
pe 24.9.2021 Kodin ja koulun päivän avoimet ovet
18-22.10.2021 Syysloma
ma 6.12.2021 Itsenäisyyspäivän vapaa 
ke 22.12.2021 Syyslukukausi päättyy
pe 07.01.2022 Kevätlukukausi alkaa.
07-11.03.2022 Talviloma
15-18.04.2022 Pääsiäisen vapaa
to 26.05.2022 Helatorstain vapaa 
la 04.06.2022 Kevätlukukauden päätös

Kaikille yhteisiä tiedotteita

 

 

1. Sairaana ei kouluun 

Lapsen ei pidä tulla ollenkaan kouluun, mikäli hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Huoltaja ilmoittaa lapsen sairastumisen koululle. Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa.  

Alapitkän koululla tämä tila on terveydenhoitajan tilan odotushuone, josta on suora uloskäynti pohjoispuolen pihalle. Huoltaja hakee lapsen suoraan odotustilasta ja välttää näin koulun sisälle tuloa.  

Huoltajan tulee ottaa yhteys terveyskeskuksen numeroon 0172720411, jotta terveydenhuolto päättää,  testataanko oppilas koronaviruksen varalta.  Koronavirustartunnan saaneen lapsen on oltava koulusta poissa vähintään 7 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään, niin että hän on ollut kaksi vuorokautta oireeton.  

2. Lähikontaktien välttäminen 

Kyytioppilaat siirtyvät aamulla kyytien saavuttua suoraan luokkiin ja pesevät kätensä huolellisesti saavuttuaan luokkaan. Oppilaat, joille ei ole kuljetusta, saapuvat koululle täsmällisesti juuri ennen oppitunnin alkua ja menevät suoraan omiin luokkiinsa. 

 Alakouluissa pyrimme siihen, että opetus toteutetaan pääasiassa luokanopettajan johdolla. Opetusryhmiä ei sekoiteta Oppilasryhmät pyritään pitämään erillään toisista ryhmistä mahdollisuuksien mukaan. Välitunnit porrastetaan tai eri ryhmille sovitaan omat välituntialueet. 

 Alapitkällä oma luokanopettaja pitää kaikki 9-13 ajalla olevat luokkatunnitIltapäivän tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisestiEnglanninopetus tapahtuu oman luokanopettajan ollessa paikalla ja englanninopettajan toimiessa etänä. Erityisopettaja toimii etäyhteydellä.  

 

Välitunnit ja ruokailut on järjestetty porrastetusti niin, että oppilaat toimivat vain omissa opetusryhmissään. Esimerkiksi 5 ja 6 luokan välitunnit pidetään pohjoispuolen pihalla. Naulakkotilat on jaettu osittain uudelleen. Ruokailut järjestyvät omissa luokissa, ruokasalissa ja kaariaulassa , niin etteivät oppilaat joudu tekemisiin toisten opetusryhmien kanssa. Ruokailussa käytämme kertakäyttöisiä astioita , valmiita annospakkauksia ja ruoka annostellaan.  Lattioihin on merkitty turvaväliviivoja esimerkiksi ruokailuun ja käsienpesualtaiden luokse.    
Toiveena olisi, että keskustelisitte myös kotona, kuinka tärkeää lähikontaktien välttäminen tässä tilanteessa on ! 

3. Hyvän käsihygienian noudattaminen 

Oppilaat ohjataan pesemään kätensä aina kouluun tullessa ja koulusta lähdettäessä. Lisäksi kädet pestään aina ennen ruokailua sekä ulkoa sisälle tultaessa. Lisäksi kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Kädet kuivataan paperisiin käsipyyhkeisiin. 

 Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöinen nenäliina, joka laitetaan roskikseen käytön jälkeen. Kädet pestään tämän jälkeen.

 Alapitkällä on myös varattu luokkiin ja ruokailun yhteyteen  käsidesiä Koulullamme toteutetaan välisiivouksia ja tehostetaan erityisesti pintojen puhdistusta ( mm oven kahvat, WC-tilat yms.).  

 

4. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelun koulun alueella välttäminen 

 Huoltajien tulee ottaa tämä huomioon, kun oppilaita saatetaan kouluun. Saattaminen ainoastaan koulun alueen ulkopuolelle. 

Alapitkällä muistathan, että mikäli oppilas tuodaan kouluun tai haetaan koulusta omalla kyydillä, haku/tuontipaikka on  edelleen pohjoispuolen pihalla.  Mikäli sinulla on tarve tavata opettajaa, sovi tapaaminen etukäteen.  

 

5.Koulukyydit 

 Koulukyydit järjestetään normaalisti. Oppilaiden tulisi valita istumapaikkansa mahdollisimman väljästi, mikäli autossa on tilaa. Mikäli huoltaja järjestää itse koulukuljetuksen, tulisi asiasta ilmoittaa koulun rehtorille. 

 

6. Poissaolot koulusta 
 Riskiryhmiin kuuluvat oppilaat tai oppilaat, joiden perheessä on riskiryhmiin kuuluvia, voivat olla poissa koulusta lääkärin todistuksella Kaikille muille oppilaille suositellaan kouluun tulemista.  

 Oppilaiden lomat myönnetään normaalin käytännön mukaisesti. Lyhyet loman, jonka pituus on korkeintaan viisi päivää myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja. Yli viikon mittaisen loman myöntää rehtori. Poissaolot anotaan Wilma-viestillä. Koulu ei anna poissaolon aikana etäopetusta. Lomalla olevan oppilaan opettamisesta vastaa huoltaja. Oppilaalla on velvollisuus osallistua loman aikana pidettyihin kokeisiin.  

 Yhteistyöterveisin 

 Alapitkän koulun väki  

Seuraavassa tiedoksi tarkennetut säännöt. 

1. Yleiset säännöt 

¤ Käyttäydyn asiallisesti ja ystävällisesti kaikkia oppilaita ja kouluyhteisössä työskenteleviä kohtaan. 

¤ Huolehdin kouluympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä. 

¤ Koulualue on savuton ja päihteetön. 

¤ Koulualueelta en saa poistua ilman lupaa koulupäivän aikana. 

¤ Pukeudun asiallisesti ja sään vaatimalla tavalla. 

¤ En vahingoita toisen tai yhteistä omaisuutta, tahallisesta teosta olen korvausvelvollinen. Vahingosta ilmoitan välittömästi opettajalle. 

¤ Huolehdin kouluun tuomistani tavaroista, ne ovat omalla vastuullani. En tuo kouluun turhia arvoesineitä. 

¤ Koulussa toimin opettajien ja muun koulun henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan. 

¤ Merkitsen nimeni välineisiini enkä tuo kouluun tarpeetonta tavaraa tai makeisia. 

¤ En missään tilanteessa kiusaa ketään. Mikäli havaitsen kiusaamista, ilmoitan siitä välittömästi opettajalle. 

 

2. Koulumatkat 

 ¤ Noudatan koulumatkoilla liikennesääntöjä sekä toimin hyvien tapojen mukaisesti. 

 ¤ Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytän koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla. 

 ¤ Kyyditysoppilaat kulkevat heille varatuilla kyydeillä. Koulukyyditystä odotan sovitulla paikalla ja toimin annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

 

3. Oppitunnit 

¤ Ulkovaatteet jätän sovittuun naulakkoon luokan ulkopuolelle. 

¤ Saavun oppitunnille ajoissa , noudatan annettuja määräaikoja ja otan mukaani tarvittavat välineet. Jos joudut olemaan pois oppitunnilta tai tiedän myöhästyväni, ilmoitan siitä opettajalle ajoissa. 

¤ Annan muille työrauhan. Puheenvuoron saan viittaamalla. 

¤ Teen annetut tehtävät ohjeiden mukaan. 

¤ Matkapuhelin ei saa häiritä minun eikä muiden keskittymistä (=äänettömällä ja näkymättömissä) . Mikäli tarvitsen käyttää matkapuhelinta koulupäivän aikana, pyydän siihen luvan opettajalta tai valvovalta ohjaajalta. En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa. Mikäli tarve vaatii, luokissa on käytössä puhelinparkit. 

 

4. Välitunnit 

¤ Välitunnille siirryn lyhintä ulosmenoreittiä ja vietän sen ulkona. 

¤ Vietän välitunnit välintuntioleskeluun varatulla alueella. Sade- tai pakkaspäivinä, jos tulen sisälle 

 opettajan luvalla , olen omassa luokassani. 

 ¤ Siirryn luokkatiloihin heti kellon soitua. 

 

5. Ruokailu 

 ¤ Jokaisella luokalla on oma ruokailuaikansa. Noudatan omaani, jotta kaikilla on kohtuudella aikaa syödä. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 

 ¤ En etuile ruokajonossa. 

 ¤ Palautan astiat niille varattuihin paikkoihin ja kiitän ruuasta. 

 

6. Poissaolot 

¤ Huoltaja ilmoittaa poissaolot Wilmaan tai luokanopettajalle/luokanvalvojalle. Poissaolot ilmoitetaan ensimmäisenä poissaolopäivänä. Muut kuin sairauspoissaolot anotaan etukäteen. 

 

Terveisin Rehtori

 

  

Kuljetusaikataulut 2019-2020

ALAPITKÄN KOULUN KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2019-2020

Lähes kaikki koulumme kuljetusreitit ja aikataulut ovat pysyneet ennallaan. Alla näet koonnin kuljettajista ja reiteistä.

Oppilaan jäädessä pois koulusta , olisi suotavaa, että huoltajat ilmoittaisivat siitä myös kuljettajalle.

Oppilas on merkitty kuljetukseen heti kouluajan päätyttyä. Mikäli oppilas tarvitsee kyytiä muulloin, on se huoltajan

itsensä kustannettava. Poikkeuksena tästä ovat jälki-istunnot ja tukiopetus. Perjantaisin ja torstaisin kaikilla koulu päättyy kello 13 ja siis myöhempiä kuljetuksia ei ole. Kyydit on laskettu tarkasti tietylle oppilasmäärälle, eikä ylimääräisiä aina mahdu mukaan. Mikäli kyyditysoppilas menee muuhun kuin kotiosoitteeseen, on siitä oltava huoltajilta lupa annettavaksi kuljettajille. Muille kyyti on aina maksullinen. Kyydin hinta on noin 2 €. Varmista kuljettajalta edellisenä päivänä, että kyytiin mahtuu.

Käytösasioita on syytä kerrata myös kotosalla : turvavyöt, paikkojen vaihtaminen kesken ajon, kielenkäyttö…

Tämä tiedote on myös luettavissa www.peda.net- sivustolla ja wilmassa.

Mukavaa syksyä teille kaikille !

Jaana Suli

rehtori 040- 488 32 35

 

 

YRITTÄJÄ/KULJETTAJA

REITTI/AIKATAULU

 

Mika Niskanen OY

Niskanen 2

Kuljettaja:Pekka Rissanen/Markku Kinnunen

puh: 044- 500 1286

 

 

 

 

 

 5-tie

08.05 Kotalahdentie

Lakupetäjäntie

08.10 Alilammentie , Peukalomäentie th

 Ruosteahontie, Hepolammentie 

5-tie

08.35  Koivumäentie

Koulu  

08.50 Laatasmäentien pisto 

Koulu 

 

Mika Niskanen OY

Niskanen 7

Kuljettaja :Markku Kinnunen/Pekka Rissanen

puh: 040- 560 7424

 

 

 

 

08.05 Kivistöntie

08.20 Karvasalmi/Kirjomäentie

Alilammentie

 Hanhilammentie

 Tölväntie

 Kinnulanlahdentie

08.45 Mikantie/Viitakummuntie

Koulu

 

Mika Niskanen OY

Niskanen 6

Kuljettaja: Marko Lipponen

puh: 040- 740 4942

 

08.00 Luhintie (lähtö 5-tieltä päin)

08.25 Luhinjoentien ja Mäntyahontien risteys

08.30 Juurikka

Pyöreisjärventie, Oravilahdentie ,
Narvankoskentie

Koululle

 

Niskanen 6/ Marko Lipponen040- 740 4942

Niskanen 8 /Nils Vefald 0400- 814 883

Niskanen 3 /Rauno Savolainen 0400- 810 945

Niskanen 3/ Rauno Savolainen 0400-810 945

Niskanen 8/Nils Vefald 0400- 814 883

Niskanen 5/ Tero Miettinen040- 740 4776

13.00 Tölvän suunta

13.00 Juurikan suunta

13.00 Pajujärven suunta

15.00 Tölvän suunta

15.00 Juurikan suunta

15.00 Pajujärven suunta

 

 _________________________________________________________________________________leikkaa_____

 

 

Olemme saaneet kuljetustiedotteen / Alapitkän koulu 2019-2020

 

 

 

 

_________________________________ ___________________________________

oppilas huoltaja

 

 

Terveydenhoitajan vastaanotto

Katso Wilma.
Terveydenhoitaja paikalla Alapitkän koululla
Tilanne 16.3 :
vk 13 ke 25.3
vk 15 ke 8.4
vk 17 ke 22.4
vk 19 ke 6.5
vk 21 ke 20.5

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä