Tunne- ja turvataitokasvatus

"Turvis-tunnit"

Olemme aloittaneet Turvis-tunnit iltsikassa.
Turvataitokasvatus on laaja-alaista lapsen ja nuoren kehityksen ja kasvun tukemista,
ei vain turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin varautumista ja selviytymiskeinojen oppimista.
Turvataitokasvatus edistää myös lasten ja nuorten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä ihmissuhteita sekä kannustaa lapsia ja nuoria puhumaan vaikeista asioista.

Hetket eivät kestä tuntia kerrallaan tokikaan.
Keskustellaan yhdessä kullekkin kerralle valitusta aiheesta, joskus aiheeseen kuuluu leikkejä, joskus tarina, tai tehtäviä.
Kotiin voi tulla myös joskus tehtävä.