Vehkalammin yksikkö

Vehkalammin koulu

Riistaveden yhtenäiskoulun Vehkalammin yksikössä opiskelee lukuvuonna 2021-22 noin 80 oppilasta. Koulun tiloissa on erilliset 1. ja 2. luokat, kaksi yhdysluokkaa, lisäksi varhaiskasvatuksen esiopetus sekä päivähoito. Koko yhtenäiskoulussa on yhteensä noin 290 oppilasta ja 30 henkilökuntaan kuuluvaa.

Koulun toiminta-ajatuksena on tukea tämän alueen lasten kasvua tasapainoisiksi ja omatoimisiksi sekä omaa kotiseutuaan kunnioittaviksi nuoriksi, jotka tuntevat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

Kasvatamme koululaisiamme kunnioittamaan perinteitä, hyviä tapoja ja sosiaalisen kanssakäymisen tärkeyttä. Erilaisuuden ymmärtäminen ja omien tekojen vaikutuksen ymmärtäminen ovat myös tärkeitä tavoitteitamme.

Ohjeistus

Opiskelu lähiopetuksen aikaan 12.8. alkaen:

 

Kouluun tullaan terveenä

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Kaupungin järjestämissä koululaiskuljetuksissa matkustetaan vain terveenä. Ilmentyviin allergiaoireisiin tulee kiinnittää huomioita samalla tavalla kuin yleensäkin.

Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta, tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin.

Poissaolot

Sairauspoissaolot ilmoitetaan aina luokanopettajalle/luokanohjaajalle. Muihin poissaoloihin tulee aina hakea lupa koululta (anominen Wilman kautta 1-3 pv luokanopettaja/luokanohjaaja, yli 3 pv rehtori). Muuten poissaolo on luvaton. Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Poissaolon myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityistä opetusjärjestelyistä, jolloin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena. Perusopetuslain 18 §:n mukaisen päätöksen teossa riskiryhmään kuuluvilta tarvitaan lääkärin arviota.

Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Tällöin päätöksessä määritellään, miltä osin siinä poiketaan oppilaan erityisen tuen päätöksestä määräajaksi.

 

Lähikontaktien välttäminen ja käsihygienia

Väljyys muihin ihmisiin niin luokassa, jonossa kuin välitunnillakin minimoi tartuntariskin. Vierekkäin ja kasvokkain saman pöydän ääressä istumista tulee välttää samoin kun kasvojen tai nenän koskettelua.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä vedellä ja saippualla aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen luokkaan tuloa, ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jokaisessa luokassa on lisäksi käsidesiä, minkä käyttö tapahtuu lapsilla aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

 

Koulussa käyttäytyminen

Kaikkien oppilaiden on otettava muut oppilaat ja aikuiset huomioon koulussa sekä sisätiloissa että ulkona ollessaan. Väljyyden noudattaminen on tärkeää. Samoin on tärkeää noudattaa aikuisten antamia ohjeita.


Työskentely omassa ryhmässä

Koulupäivän aikana ollaan oman ryhmän ja opettajan kanssa tekemisissä, mutta vältetään olemista muiden oppilasryhmien kanssa. Mikäli opetustoiminnan kannalta on välttämätöntä, voi opetusryhmä ja/tai opettaja vaihtua koulupäivän aikana. Tällöin noudatetaan samoja varomenettelyjä, kuin oman ryhmän kanssa.

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.

 

Muut henkilöt koulussa

Huoltajat eivät tule hakemaan lapsia koulun sisältä, vaan haku tapahtuu ulkona. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella muutenkin vältetään.

 

Oppilaan sairastuminen koulupäivän aikana

Jos oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Oireinen oppilas ja aikuinen odottavat huoltajaa niin, että molemmilla on maskisuoja kasvoillaan, noudattaen riittävää etäisyyttä. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin.

 

Yhteiskäytössä olevat laitteet ja välineet

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan käyttäjien välillä.

Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana.

 

Kouluissa huomioitavia asioita

Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä. Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa tarvittaessa Korona-aikaan liittyvissä ja oppilaan tunteita mahdollisesti kuormittavissa asioissa. Koulun oppilashuolto on oppilaan ja perheiden käytössä tehostetusti. Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, porrastamalla kouluruokailua ja muissa siirtymätilanteissa.Arviointi

  • 1.-2. luokkalaiset saavat arvioinnit asteikolla erinomaisesti, hyvin tai kohtalaisesti, myös käyttäytymisen arviointi.
  • 3.-6. luokkalaiset saavat numeroarvioinnin (4-10), paitsi lyhyet (1 vvh) valinnaisaineet hyväksytty/hylätty (H/E) .
  • Sanallisen arvioinnin voi saada vain erityisissä tilanteissa, esim. erityiset opetusjärjestelyt. 
  • Uudet 1.-2. luokkien ja ennallaan olevat 3.-6. luokkien kaupunkikohtaiset arviointikriteerit löydätte osoitteesta:  

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/6684141/perusopetus/vuosiluokkakokonaisuus/18091992 


Todistuspohjat

Lukuvuositodistuspohja 1.-2.lk.pdf

Lukuvuositodistuspohja 3.-9.lk.pdf

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 22

30 May 2022 Thursday
31 May 2022 Thursday
1 June 2022 Thursday
2 June 2022 Thursday
3 June 2022 Thursday
4 June 2022 Thursday
5 June 2022 Thursday

Viikko 23

6 June 2022 Thursday
7 June 2022 Thursday
8 June 2022 Thursday
9 June 2022 Thursday
10 June 2022 Thursday
11 June 2022 Thursday
12 June 2022 Thursday

Viikko 24

13 June 2022 Thursday
14 June 2022 Thursday
15 June 2022 Thursday
16 June 2022 Thursday
17 June 2022 Thursday
18 June 2022 Thursday
19 June 2022 Thursday

Viikko 25

20 June 2022 Thursday
21 June 2022 Thursday
22 June 2022 Thursday
23 June 2022 Thursday
24 June 2022 Thursday
25 June 2022 Thursday
26 June 2022 Thursday

Viikko 26

27 June 2022 Thursday
28 June 2022 Thursday
29 June 2022 Thursday
30 June 2022 Thursday
1 July 2022 Thursday
2 July 2022 Thursday
3 July 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Tukea lapsiperheille!

Lapsiperheille ja nuorille on avattu sähköinen Tarvitsen apua -palvelu 4.5.2020

Kuopion sosiaalipalveluissa on avattu 4.5.2020 poikkeusolojen ajaksi kuopiolaisille lapsiperheille ja nuorille sähköinen Tarvitsen apua -yhteydenottolomake.

Tarvitsen apua -lomake on matalan kynnyksen avunpyyntökanava sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuollon ammattihenkilö vastaa yhteydenottoihin puhelimitse 1–5 arkipäivän kuluessa. Lomakkeen löydät muun muassa osoitteesta www.kuopio.fi/tukea-lapsiperheille, josta löytyy linkki lomakkeeseen Tarvitsen apua.

Sähköisellä Tarvitsen apua -palvelulla voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos oma jaksaminen on tiukilla, tarvitsee käytännön apua kotiin, kaipaa lasten kasvatukseen keinoja tai vaikka keskusteluapua. Yhteyttä kannattaa ottaa myös, jos esimerkiksi päihteidenkäyttö perheessä mietityttää tai olo on turvaton kotona. Lomakkeella voivat ottaa yhteyttä sekä lapsiperheiden vanhemmat että lapset ja nuoret.

Tarvitsen apua –palvelu on Kuopion kaupungin sosiaalihuollon palveluihin ohjautuva yhteydenotto, jossa vastaajat ovat perheohjaajia, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Lapsiperhepalveluista voit lukea lisää kaupungin www.kuopio.fi/tukea-lapsiperheille -verkkosivuilta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä