Riistaveden koulu

Koulun yleisesittely

Kouluteesit: 1. Yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyttä! 2. Kunnioitan kaikkia ja otan vastuun omasta toiminnastani! 3. Terve itsetunto edistää hyvinvointia ja oppimista!

Koulumme on oppilasmäärältään pieni yläkoulu, joka sijaisee 35 km Kuopion keskustasta Joensuun suuntaan hyvien liikenneyhteyksien päässä. Koulu kuuluu hallinnollisesti yhteen Melalahden ja Vehkalammen alakoulujen kanssa. Melalahden alakoulun 5.-6. luokan oppilaat opiskelevat Riistaveden koulun tiloissa ja 1.-4. luokkalaiset Riistaveden koulun pihalla sijaitsevassa viipalerakennuksessa. Vehkalammen koulu on 13 km:n päässä Riistaveden koulusta. Yhteensä oppilaita yhtenäiskoulussamme on 290. Henkilökuntaa on noin 30 , joista osa on yhteisiä useamman koulun kanssa.


Luokissa on ajanmukaiset opetusteknologiavälineet eli SmartBoard kaikissa luokissa ja käytössä oppilaskohtaisia kannettavia tietokoneita. Kaikilla yläkoulun oppilailla on o365-tunnukset.

Koulurakennuksen yhteydessä on Riistaveden Nuorisotila Kormu, joka on koulupäivisin oppilaiden aktiivisessa käytössä opettajien ohjauksessa. Tiloja käyttävät myös ip-kerholaiset Maija Laukkasen ohjauksessa.

image.jpg


image.jpg

Tunti-ja välituntirakenne

Klo 8.00 - 8.45 tukiopetus
1. Tunti klo 9.00 - 9.45
Välitunti klo 9.45 - 9.50
2. Tunti klo 9.50 - 10.35
Toimintavälitunti klo 10.35 - 11.00
3. Tunti klo 11.00 - 11.45
Ruokailuvälitunti klo 11.45 - 12.15
4. Tunti klo 12.15 - 13.00
Välitunti klo 13.00 - 13.15
5. Tunti klo 13.15 - 14.00
Välitunti klo 14.00 - 14.15
6. Tunti klo 14.15 - 15.00