Riistaveden koulu

Takaisin kouluun

14.-30.5. 2020

Oppivelvollisuusikäisille annettava opetus on lainsäädännön mukaan lähiopetusta. Etäopetusta voidaan antaa riskiryhmiin kuuluville oppilaille sekä väliaikaisesti akuutin koronavirusepidemian ajan sellaisille oppilaille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi. Poissaolon myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityistä opetusjärjestelyistä, jolloin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena. Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Tällöin päätöksessä määritellään, miltä osin siinä poiketaan oppilaan erityisen tuen päätöksestä määräajaksi.

Perusopetuslain 18 §:n mukaisen päätöksen teossa tarvitaan lääkärin arviota.


Kaikki luokat käyvät koulua viimeisten kouluviikkojen aikana kotiluokissaan normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Aineenopettaja tulee oppilaiden kotiluokkaan oppituntia varten. Tällä vähennämme liikkumista ja turhia lähikontakteja siirtymätilanteissa. Liikuminen kullakin luokalla sisään ja ulos on tietyistä ovista, välitunnit vietämme pääasiassa ulkona ja auloissa/käytävillä ei voi kokoontua. Kahdella koululla opettavat opettajat eivät vaihda koulua saman työpäivän aikana. 

Ruokailuvuoroja on porrastettu niin, että vain yksi ryhmä on ruokasalissa yhtä aikaa kerrallaan ja oppilaat eivät istu vastakkain tai vierekkäin pöydissä. Ruoanjakolinjastolla aikuiset valvovat turvavälien pysymistä, ruoan ottamista ja auttavat tarvittaessa omaa opetusryhmäänsä. Ottimet ym. vaihdetaan jokaisen ryhmän jälkeen. 
Ohjeistus lähiopetukseen 14.-30.5.2020


Kouluun tullaan terveenä

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Kaupungin järjestämissä koululaiskuljetuksissa matkustetaan vain terveenä. Kevään aikana ilmentyviin allergiaoireisiin tulee kiinnittää huomioita samalla tavalla kuin yleensäkin.

 

Poissaolot

Sairauspoissaolot ilmoitetaan aina luokanopettajalle/luokanohjaajalle. Muihin poissaoloihin tulee aina hakea lupa koululta. Muuten poissaolo on luvaton. Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Kts. Wilma-viesti poissaolon anomiseen.

Lähikontaktien välttäminen ja käsihygienia

Väljyys  muihin ihmisiin niin luokassa, jonossa kuin välitunnillakin minimoi tartuntariskin. Kasvokkain saman pöydän ääressä istumista tulee välttää samoin kun kasvojen tai nenän koskettelua.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä vedellä ja saippualla aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.  Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

 

Koulussa käyttäytyminen

Kaikkien oppilaiden on otettava muut oppilaat ja aikuiset huomioon koulussa sekä sisätiloissa että ulkona ollessaan. Väljyyden noudattaminen on tärkeää. Samoin on tärkeää noudattaa tinkimättä aikuisten antamia ohjeita.

Jos oppilas käyttäytyy piittaamattomasti ja vaarantaa siten toisten turvallisuuden, voidaan hänet poistaa koulusta esimerkiksi pyytämällä huoltajaa hakemaan lapsensa kotiin.

 

Pysy omassa ryhmässäsi

Mitä useamman ihmisen kanssa on tekemisissä, sitä suuremmaksi tartuntariski kasvaa. Koulupäivän aikana saa olla oman ryhmän ja opettajan kanssa tekemisissä, mutta vältetään olemista muiden oppilaiden kanssa. Mikäli opetustoiminnan kannalta on välttämätöntä, voi opetusryhmä ja/tai opettaja vaihtua koulupäivän aikana. Tällöin noudatetaan samoja varomenettelyjä, kuin oman ryhmän kanssa.

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.

 

Muut henkilöt koulussa

Huoltajat eivät tule hakemaan lapsia koulun sisältä, vaan haku tapahtuu ulkona. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.

 

Oppilaan sairastuminen koulupäivän aikana

Jos oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Oireinen oppilas ja aikuinen odottavat huoltajaa maskisuojat kasvoillaan noudattaen riittävää etäisyyttä. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin.

 

Yhteiskäytössä olevat laitteet ja välineet

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana.

 

Kouluissa huomioitavia asioita

Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä.  Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa tarvittaessa Korona-aikaan liittyvissä ja oppilaan tunteita mahdollisesti kuormittavissa asioissa. Koulun oppilashuolto on oppilaan ja perheiden käytössä tehostetusti. Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa. Lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana on tärkeä keskittyä opetuksen järjestämisessä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.

 

Koulun yleisesittely

Kouluteesit: 1. Yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyttä! 2. Kunnioitan kaikkia ja otan vastuun omasta toiminnastani! 3. Terve itsetunto edistää hyvinvointia ja oppimista!

Koulumme on yhtenäiskoulu, joka sijaisee Kuopion keskustasta Joensuun suuntaan erittäin hyvien liikenneyhteyksien päässä. Riistaveden koulun tiloissa opiskelevat 5. - 9. luokkalaiset ja 1.-4. luokkalaiset opiskelevat Riistaveden koulun pihalla sijaitsevassa viipalerakennuksessa. Osa yhtenäiskoulun 1. - 6. luokan oppilaista opiskelee Vehkalammin koululla, joka on 13 km:n päässä Riistaveden koulusta. Yhteensä oppilaita yhtenäiskoulussamme on yli 260 ja henkilökuntaa on noin 30.


Riistaveden koulun luokissa on ajanmukaiset opetusteknologiavälineet ja käytössä oppilaskohtaisia kannettavia tietokoneita sekä iPadeja. Yläkoulun ja alakoulun oppilailla on o365-tunnukset.

Koulurakennuksen yhteydessä on Riistaveden Nuorisotila Kormu, joka on koulupäivisin oppilaiden aktiivisessa käytössä opettajien ohjauksessa. Tiloja käyttävät myös ip-kerholaiset Maija Laukkasen ohjauksessa.
image.jpg

Jaksot lv 2019-20

Nelijaksojärjestelmä:

1. jakso 12.8. - 20.10.2019 (sisältää syysloman)
2. jakso 21.10. - 21.12.2019 
3. jakso 2.1. - 15.3.2020 (sisältää talviloman)
4. jakso 16.3. - 30.5.2020

Tunti-ja välituntirakenne

Klo 8.00 - 8.45 tukiopetus
1. Tunti klo 9.00 - 9.45
Välitunti klo 9.45 - 9.50
2. Tunti klo 9.50 - 10.35
Toimintavälitunti klo 10.35 - 11.00
3. Tunti klo 11.00 - 11.45
Ruokailuvälitunti klo 11.45 - 12.15
4. Tunti klo 12.15 - 13.00
Välitunti klo 13.00 - 13.15
5. Tunti klo 13.15 - 14.00
Välitunti klo 14.00 - 14.15
6. Tunti klo 14.15 - 15.00

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko18

27 April 2020 Thursday
28 April 2020 Thursday
29 April 2020 Thursday
30 April 2020 Thursday
1 May 2020 Thursday
2 May 2020 Thursday
3 May 2020 Thursday

Viikko19

4 May 2020 Thursday
5 May 2020 Thursday
6 May 2020 Thursday
7 May 2020 Thursday
8 May 2020 Thursday
9 May 2020 Thursday
10 May 2020 Thursday

Viikko20

11 May 2020 Thursday
12 May 2020 Thursday
13 May 2020 Thursday
14 May 2020 Thursday
15 May 2020 Thursday
16 May 2020 Thursday
17 May 2020 Thursday

Viikko21

18 May 2020 Thursday
19 May 2020 Thursday
20 May 2020 Thursday
21 May 2020 Thursday
22 May 2020 Thursday
23 May 2020 Thursday
24 May 2020 Thursday

Viikko22

25 May 2020 Thursday
26 May 2020 Thursday
27 May 2020 Thursday
28 May 2020 Thursday
29 May 2020 Thursday
30 May 2020 Thursday
31 May 2020 Thursday
Ilmoittautuminen