2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2023 - 2024 kehittämisen kohteena on oppimisen tuen kehittäminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Koulut voivat halutessaan tehdä CAF-arvioinnin oman toiminnan kehittämiseksi. Arviontikohteen voi päättää itse.
 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet
 • 2022 - 2023: 4 Resurssit ja 6 Kasvatus ja oppiminen
  • tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö


Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Koulullamme tuen tiimi kokoontuu tarvittaessa. Pienellä koululla tuen tiimiin kuuluvat molemmat opettajat, rehtori ja laaja-alainen erityisopettaja. Oppilashuollon kanssa tehdään yhteistyötä tapauskohtaisesti eri kokoonpanoilla. 

Tukitoimien määrää ja niiden riittävyyttä tarkastellaan säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa. Ohjaajaresurssin ja laaja-alaisen erityisopettajan tukea kohdennetaan tarpeen mukaan. Pienen koulun etuna on se, että voimme kohdentaa resursseja ja tukitoimia nopealla aikataululla aina tarvittaessa. 

Tuen tiimiin kuuluvat pyrkivät kehittämään osaamistaan resurssit huomioon ottaen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä