3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa käytetään osaamisprofiileja ja ajantasaisia tehtävänkuvia.

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Kehitys- ja arviointikeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään KuntaHR-järjestelmään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta: Työhyvinvointi/työsuojelu

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Täydennyskoulutus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen 
Opettajat, koulunkäynninohjaajat, koulusihteeri ja rehtori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ja ensisijaisesti paikallisen tason järjestämään ajankohtaiseen ja alueen opetushenkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen. Opettajat kouluttautuvat sekä oman kiinnostuksen että koulun tarpeiden edellyttämällä tavalla.

VESO:t ja kiky-päivä käytetään pääsääntöisesti koulukohtaisesti tai alueen koulujen (esim. Käärmelahti, Maaninkajärvi, Nilsiän koulut) kanssa yhteistyössä. Vesoista, kikyistä ja ys-ajasta tehdään suunnitelma lukuvuoden alkupuolella. Se on nähtävissä johtaminen osiossa.

Perehdyttäminen
Rehtori vastaa henkilöstön yleisestä perehdyttämisestä. Perehdytysasiakirja on jaetaan sähköisesti tarpeen mukaan.

Työhyvinvoinnin edistäminen
Työhyvinvointiparina toimivat Pasi Seppänen ja Jaana Jääskeläinen He osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tarjottaviin koulutuksiin. Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain. TYHY -toimintaa pyritään järjestämään resurssien puitteissa ja sen vastaavana toimii Pasi Seppänen.

Henkilöstön resurssointi
Tuntikehys on jaettu oppilasmäärän ja tarpeen mukaan. Erityiskorvaukset (tva) jaetaan työtehtävien ja vastuualueiden mukaan kaupungin kohdistamisohjeistuksen mukaisesti. Vastuutehtävät on jaettu syksyllä.

Sijaisuuksissa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia. Alle kolmen päivän sijaisuuksia pyritään hoitamaan koulun sisäisillä järjestelyilla, mutta oman työn ohessa työskentely yhdysluokissa ja kolmen opettajan koulussa luo tarpeen sijaisten järjestämiselle myös lyhyisiin sijaisuuksiin.

Ohjaajaresurssin jakaminen
Ohjaajaresurssi on kohdennetaan kaikkiin luokkiin tarpeen mukaan alkuopetus erityisesti huomioiden. Suuren osan resurssista vie iltapäiväkerho/aamuhoito. Yläluokilla resurssia on kohdennettu matematiikkaan, äidinkieleen ja englantiin. Ohjaajaresurssia jaetaan tarpeen mukaan uudelleen lukuvuoden aikana.

Tiedottaminen
Henkilökunnan tiedottamisesta huolehditaan Koulun johtaminen -osa-alueessa kerrotulla tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä