Huoltajille

Tiedote Maaninkajärven koulun oppilaiden huoltajille


Tiedote Maaninkajärven koulun oppilaiden huoltajille

20.4.2020

 

HYVÄT MAANINKAJÄRVEN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJAT

Ensimmäiseksi suuri kiitos Teille kotijoukoille suuresta panoksestanne lasten ja nuorten, oppilaidemme, huoltamisessa, ohjaamisessa ja varmasti myös opettamisessa poikkeusolojen aikana. Opettaminen kuuluu koulun opettajalle. Tässä tilanteessa jouduimme kuitenkin siirtymään etä- ja monimuoto-opetukseen todella lyhyellä varoitusajalla ja rajallisella valmistautumisella. Peruskoulun suorittaminen kotona on varmasti tuonut eteen ennakoimattomia tilanteita ja asioita, joihin ei kohtuudella ole pystynyt kukaan mitenkään varautumaan. Varsinkaan, kun me kaikki elämme tällä hetkellä poikkeusoloissa. Kiitos!

18.3.2020 alkanut koulujen sulkeminen päättyy voimassa olevan päätöksen mukaisesti 13.5.2020. Mahdollisesta koulujen kokonaan tai osittaisesta avaamisesta saattaa tulla tietoa hallituksen taholta ensi viikon aikana. Kouluissa olemme varautuneet myös siihen, että kouluun ei palata ennen lukuvuoden päättymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajat varautuvat kaikkien oppilaiden arviointiin siltä pohjalta, että kouluopetukseen ei palata kevään aikana ja lukuvuoden arviointi perustuu kouluopetuksen ja 18.3. alkaneen etä- ja monimuoto-opetuksen aikana annettuihin näyttöihin. Erityisen tärkeää on varautua päättöluokkien oppilaiden päättöarviointiin. Opetushallitus on julkaissut perusopetuksen tueksi erilliset linjaukset oppilaan arvioinnista poikkeusolojen aikana.

Poikkeusolojen aikana on erityisen tärkeää huolehtia kaikenlaisesta oppilaan ja perheen tukemisesta. Toivomme, että myös te huoltajat olette tarvittaessa yhteydessä kouluun pienellä kynnyksellä. Poikkeusolojen aikana oppilaan oikeus opetukseen ja oppilashuollon palveluihin säilyy, tuen antamisen muodot ovat voineet muuttua. Koulun sisällä sekä yhteisöllinen oppilashuolto että yksilökohtainen oppilaan tai huoltajan kanssa sovittava oppilashuolto toimii entiseen tapaan, mutta poikkeusolojen sääntöjä noudattaen. Alla on suorat yhteystiedot opettajakunnan lisäksi oppilashuoltoa hoitaviin henkilöihin.

  • Auli Partanen, erityisluokanopettaja, alaluokat 044 7488 420
  • Katariina Pääkkönen, erityisluokanopettaja, alaluokat 044 7488 315
  • Kirsi Rautiainen, laaja-alainen erityisopettaja, alaluokat 044 7488 330
  • Minna Immonen, erityisluokanopettaja, yläluokat 044 7488 301
  • Matias Hynynen, laaja-alainen erityisopettaja, yläluokat 044 7488 331
  • Katja Knuutinen, oppilaanohjaaja, 044 7488 408
  • Vuokko Kinnunen, kouluterveydenhoitaja, 044 7488 688
  • Mari Föhr, koulukuraattori, 044 7184 808
  • Veera Louhisuo, koulupsykologi, 044 7184 176

Kuopion kaupungin oppilashuollon palvelut löytyvät myös osoitteesta www.po1nt.fi arkisin klo 10 – 12 välillä kuraattoreiden vetämänä ja klo 12 jälkeen nuorisotyöntekijöiden voimin. Kuopion kaupungin koulukuraattoreita tavoittaa myös Instagramista osoitteella #kuopionkuraattorit.

Perusopetuksen oppilaille kuuluvan koululounaan jakelu on käynnissä. Maaninkajärven koulussa tilattujen aterioiden määrä on noussut reilusta kuudestakymmenestä nyt yli 90 tilattuun ateriaan. Koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti järjestetty ateriajakelu on toiminut erittäin hyvin ja joustavasti. Toteuttamistapaan liittyy toki myös haasteita ja osa huoltajista on kokenut jakelutavan epätasa-arvoiseksi, kun esimerkiksi aterian noutaminen on mahdotonta. Koululta voi tiedustella mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön perustuvasta koululounaan kotiintoimituksesta. Koululounaan tilaaminen tapahtuu Wilmaan lähetetyn tilauslinkin kautta. Tilausaikojen suhteen on oltava tarkkana, koska linkki sulkeutuu ilmoitettuna aikana.

Etä- ja monimuoto-opetuksen järjestäminen varsinkin alkuvaiheessa on ollut monella tavalla haastavaa koulun väelle ja haastavaa oppilaille ja Teille huoltajille. Viestejä, tehtäviä ja ohjeita on voinut tulla todella paljon ja monesta eri kanavasta. Tietokoneen käyttöön ei välttämättä kaikilla oppilailla ole mahdollisuutta, kun koneita ei riitä jokaiselle lapselle ja samaan aikaan myös oppilaan huoltaja saattaa olla etätyössä kotona.

Opetuksen järjestämiseen liittyviä haasteita olemme ratkoneet koko ajan koulutyön ohessa yhteisissä etäpalavereissa ja pienemmissä ryhmissä. Koululta on lainattu käytettävissä olevat tietokoneet niitä tarvitseville oppilaille. Tällä viikolla saamme 10 – 15 tietokonetta lisää lainattavaksi. Tietokoneen tarpeesta voitte keskustella ensimmäiseksi oppilaan oman opettajan kanssa.

Tämän viikon alusta lähtien etäopetustuntien määrä kasvaa. Etäoppitunneilla opetetaan uusia asioita, ohjataan oppimista ja annetaan oppilaalle palautetta, samalla huolehditaan myös oppilaan oikeudesta kuulua ryhmään ja saada vertaistukea ryhmältä. Opetus tapahtuu lukujärjestyksen työaikojen alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti mm. siksi, että oppilaan vakuutusturva on voimassa ainoastaan ilmoitettuina opetusaikoina. Kotitehtävinä suoritettavat tehtävät opettaja ilmoittaa erikseen ja näitä tehtäviä oppilas tekee haluamanaan aikana.

Etäoppitunnit merkitään Wilman koekalenteriin, jota seuraamalla oppilas ja huoltaja tietävät etäoppitunnin ajan, sovelluksen, jota käytetään ja oppitunnin sisällöstä. Samasta kalenterista löytyvät myös etäsuorituksena tehtävät kokeet. Jos oppilas ei pysty osallistumaan etäoppituntiin esimerkiksi siksi, että tietokonetta ei ole käytössä, oppilas ilmoittaa siitä opettajalleen esimerkiksi Wilmaviestillä, tässä tapauksessa oppilas opiskelee annettujen ohjeiden mukaisesti tehtäviä tekemällä. Erityisopettajien antama etäopetus on useimmiten henkilökohtaista opetusta ja ohjausta.

Kaikkia oppitunteja ei järjestetä etäoppitunteina eikä etäoppitunti välttämättä ole koko oppitunnin pituinen. Etä- ja monimuoto-opetus koostuu opettajan antamasta opetuksesta ja ohjauksesta, itsenäisesti tehtävistä tehtävistä ja oppikirjoista opiskelusta.

Oppilaan on osallistuttava perusopetukseen myös poikkeusolojen aikana. Poissaolot merkitään edelleenkin Wilmaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen oppilas tavoitetaan jokaisena koulupäivänä, oppilas osallistuu etäoppitunneille sekä tekee ja palauttaa annetut etätehtävät ilmoitettuina aikoina.

Oppilaan poissaoloista esimerkiksi sairauden tai huoltajan anoman poissaolon vuoksi on ilmoitettava luokanopettajalle tai luokanohjaajalle yläluokilla entiseen tapaan. Poikkeusoloissa Wilmaan voi tulla merkintöjä poissaoloista tai tekemättömistä tehtävistä hyvinkin nopeasti. Myös opettajat työskentelevät etätyössä, mistä syystä opettajien välinen yhteydenpito on tavallista hitaampaa. Tässä toivon kärsivällisyyttä ja joustoa meiltä kaikilta.

Kaupungin opetustoimi ja oppilashuolto on laatinut oppilaan poissaoloihin liittyvät seuranta- ja puuttumiskäytännöt. Lähtökohtana on, että jokainen oppilas tavoitetaan jokaisena koulupäivänä. Toimintamalli etenee koulun ja huoltajan välisistä yhteydenotoista nopeasti poissaolotilanteen selvittämiseen oppilashuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Myös tämän vuoksi on joustavinta ja helpointa pitää tiivistä yhteyttä kouluun. Toimintamalli löytyy koulun PedaNet-sivulta.

Loppukevättä ja koko yhteiskuntaa koskevista päätöksistä emme vielä tiedä. Oppikirjojen ja lainattujen tietokoneiden palauttamisesta tiedotamme myöhemmin. Saattaa olla, että koulun perinteiset kevätjuhlat ja kouluvuoden päättäjäiset, mukaan lukien päättöluokkien tanssiaiset ja päättötodistusten jako yhdeksäsluokkalaisille perinteisin menoin jäävät tältä keväältä pitämättä. Päättötodistusten jako ja yhdeksäsluokkalaisten päättäjäisjuhla on mahdollista pitää elokuussa.

Toivotan Teille huoltajille, lapsille ja nuorille sekä opetuksesta että oppilaista hyvin huolta pitäville opettajille ja koulunkäynninohjaajille voimia tähän kevääseen ja uskoa tulevaan!

Martti Kettunen

rehtori

Maaninkajärven koulun opettajat ja henkilökunta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä