MOK - monialaiset oppimiskokonaisuudet

MOK 2022-2023MOK-VIIKKO KE 14.12.- TI 20.12.2022 

Juantehtaan koulu “KIELI- JA KULTTUURITIETOISUUS” 

 

Luokat voivat tehdä sopiviksi katsomissaan toiminnoissa yhteistyötä  
esim. luokat 1-2, 3-4 ja 5-6 tai muutkin yhdistelmät. Oppilaat osallistetaan suunnitteluun. 
Digitaitoja sovelletaan työskentelyyn. 

 

Linkkejä ja vinkkejä, joista opettajat ja oppilaat voivat ottaa ideoita työskentelyyn 

OPS 2016 Kuopio Kieli ja kulttuuri 

 

Maat, kielet, kulttuuri 

https://www.ykliitto.fi/kasvattajille/yk-osaksi-opetusta/tehtavat/kulttuurisen-monimuotoisuuden-paiva-juhlat-ja-perinteet - Tutustutaan erilaisiin juhlapyhiin Suomessa ja muissa kulttuureissa sekä erilaisiin juhlanviettotapoihin ja perinteisiin. Valmis tuntisuunnitelma n. 1h 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHvgTAc6UJY&list=PLNafUvHYHHR7m4K-4AR1n4mA_MIyhRLqZ&index=1 - 3-9 min pitkiä videoita eri maiden kulttuureista + karjalaisesta kulttuurista 

 

https://areena.yle.fi/1-61334188?autoplay=true - Jasminin kaksi kotia; lyhyt dokumenttielokuva lapsille (13 min): Jasmin, 8, joutuu elämänsä suurimman muutoksen eteen muuttaessaan perheensä kanssa synnyinmaastaan Suomesta vanhempiensa kotimaahan Somaliaan. Taakse jää tutut leikkipuistot, lumi ja paras ystävä Maryam. Kulttuurishokin jälkeen Jasmin alkaa hahmottamaan asioita uudella tavalla. Voisiko hänellä olla kaksi kotia? 

Esimerkkikysymyksiä videoon liittyen: 

  • Miten Somalian kulttuuri eroaa Suomen kulttuurista? 
  • Mistä syistä joillakin voi olla kaksi kotimaata? 
  • Mitä tarkoittaa kulttuurishokki? 

 

Lauluja, loruja ja satuja eri maista ja eri kielillä. 

 

  

Suomen kieli ja kulttuuri 
 
- Savolaisuus ja savon murre 
http://savon-murre.blogspot.com/p/sanasto.html (aakkosellinen savo-suomi -sanasto) 
http://users.jyu.fi/~kirkopo/savo/?sivu=etusivu (Tiällon kaekkee haaskoo, vua pittää kahtoo tarkkaa, jottee näätä mukuloelle sopimattomija asijoeta. Valikoetuja kohtia voes kopijoeja ja laettoo heejät lukemaa iänee. Suomi-savo sanakirjassa on paljo hyvijä - kuha jättää loppupuolelta osija poekkee.) 
 
- Saamelaiset, romanit, viittomakieli 

https://www.oktavuohta.com/opetusmateriaalia - Opetusmateriaaleja saamelaisuudesta 

https://nuortenakatemia.fi/materiaalit/oppimateriaaleja-romanikulttuurista-2/ - Opetusmateriaaleja romanikulttuurista 

https://viittomakielinenkirjasto.fi/kategoria/oppimateriaalit/ - Oppimateriaaleja viittomista (esim. Kohteliaisuudet, tervehdykset, ajanilmaukset, suomalaisen viittomakielen wikisanakirja, muistipeli yms.) 

 

Joulu 

Suomalaisen joulun historiaa: 

 

Uskonto 

https://uskot.fi/kalenteri/ - Uskontokalenteri; Kristilliset, Islamilaiset ja Juutalaiset juhlat samassa kalenterissa. Merkintää klikattaessa avautuu tietopläjäys kyseisestä juhlasta. 


MOK 14.-20.12.2022 : Kieli ja kulttuuri 

Juantehtaan koulun 1.-2. luokkien mok-viikko Kieli- ja kulttuuritietoisuus (erityisesti joulu) 14. – 20.12.2022

äidinkieli:

- käsitteiden kieli ja kulttuuri avaaminen

- satuja ja kirjoja lukien, kuunnellen ja katsellen

- runoja ja loruja

- pantomiimia

- esiintyminen joulujuhlassa

matematiikka:

- matematiikka osana kulttuuria oppilaiden arjessa

ympäristöoppi:

- Suomi-jakso

- joulun perinteet

liikunta:

- liikunta osana kulttuuria ja terveellistä elämäntapaa

kuvaamataito ja käsityö:

- kieli, kulttuuri ja joulu -aiheiset työt

englanti:

- joulusanastoa

musiikki:

- joululauluja

uskonto:

- joulukirkko3. -luokka

Äidinkieli (3-4h)

*Keskustelemme siitä miten suomen kieli on aikojen kuluessa muuttunut. Mistä uudet sanat tulevat? Miksi osa sanoista jää pois? Jne. Mitä vanhoja sanontoja/sananlaskuja oppilaat tietävät? Miten vieraat kielet vaikuttavat omaan äidinkieleemme?

*Oppilaat tekevät ryhmissä uusista sanoista / vanhoista sanoista / sanonnoista/ sananlaskuista / eri kielistä tulleista sanoista ryhmätyönä tehtäviä. Oppilaat käyttävät nettiä tiedonhakuvälineenä.

*Ryhmätöiden purku

*Ajankohtaisaiheena: Käymme läpi suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia jouluperinteitä
- - - - - - - - - - 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet 2021-2022


Kuntakohtainen MOK: 15.-21.12.2021 Hyvinvoiva minä
Koulukohtainen MOK: 30.5.-3.6.2022 Harrastukset

Oppilaat osallistuvat MOK-viikon suunnitteluun omissa luokissa ja oppilaskunnan välityksellä. Työskentely tapahtuu yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. 

Ainakin syyslukukauden MOK-viikko toteutetaan vuosiluokittain koronatilanteen vuoksi.

1. luokka

Juantehtaan koulun 1. luokan mok-viikko Hyvinvoiva minä 15. – 21.12.2021 

 

ke 15.12. 

to 16.12. 

pe 17.12. 

ma 20.12. 

ti 21.12. 

9-10 

MA 

tutustumista euroihin, hyvinvointi ja raha 

 

 

YPI 

Minulla on tunteita 

UE/UO/ET 

ue ja uo: joulukirkko 

et: omaa ohjelmaa et-open kanssa 

ÄI 

Miltä sinusta tuntuu? 

 

kaveritaitojen kartoitus 

jouluista ohjelmaa omassa luokassa (videot) 

10-11 

KU joulukuusityön viimeistely 

 

 

 

MU jouluinen laululeikki: Tonttupolkka 

MA  

laskuja ja laskutarinoita värinoppaillen 

ÄI 

Vahvuusvariksen tarinat jatkuu 

jouluista ohjelmaa omassa luokassa (videot) 

 

joulupussukat 

11-12 

ÄI 

Vahvuusvariksen tarinoita 

 

 

 

MA kaverin kanssa koodaten (Bee-Botit) 

ÄI 

Tonttupolkkakuvaukset 

YPI 

pulpettien siivous 

 

Kaveritaitopeli 

 

12-13 

LI hyvinvointia liikunnasta 

 

 

 

ÄI 

Kivan kaverin taidot 

-pienryhmätyö 

ÄI 

tarina tunnesäätelyn harjoittelemisesta 

 

tunnemittarit käyttöön 

 

LI hyvinvointia liikunnasta 

 

13-14 

 

 

 

 

 

 

 

EN Christmas  

 


2. luokka

MOK-viikko, 2lk Syksy 

Hyvinvoiva minä 

Tavoitteet: 

MOK-viikon teemana on Hyvinvoiva minä. Viikon aikana paneudumme lyhyiden,kakkosluokkalaisten ikätasolle sopivien tehtävien ja toiminnan kautta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Työstämme teemaa monipuolisesti sekä yksilön että yhteisön näkökulmista. Tavoitteena on kiinnittää huomiota hyvinvointia luoviin ja ylläpitäviin asioihin sekä vahvistaa ja lisätä näiden läsnäoloa omassa arjessa. Fyysiseen hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja liikunta on lisätty viikko-ohjelmaan merkittävästi. 

Oppiaineista mukana ovat äidinkieli, matematiikka, kotitalous, musiikki, käsityö ja liikunta.   

Oppimiskokonaisuus arvioidaan havainnoimalla ja antamalla välitöntä palautetta oppilaille. Viikon lopussa oppilaat antavat palautetta MOK-viikon ohjelmasta ja toteutuksesta. Palautetta hyödynnetään tulevien MOK-kokonaisuuksien suunnittelussa.   

15.12. 

16.12. 

17.12. 

20.12. 

21.12. 

Mok-viikon aloitus, aiheen pohjustus, käden taidot: joululiina 

LI: fyysinen kunnon kohentaminen/mäen lasku 

Käsityöt: joululiinan valmistaminen 

Kirjoitetaan pienille lapuille mukavia asioita kaverille. Laput arvotaan, ja jokainen lukee omansa. 

Muiden luokkien esitysten katsominen. 

MA: vuorovaikutustaidot, erilaiset matemaattiset pelit pienissä ryhmissä, pareittain 

LI: sama kuin edellinen ja loppuajalla joulujuhlan esityksen harjoittelu 

Joulukirkko 

Opettaja lukee sadun. 

 

Muiden luokkien esitysten katsominen. 

AI: Oppilaat valmistelevat 3-4 oppilaan ryhmissä pieniä näytelmiä (väärin/oikein), jotka liittyvät hyvinvointiin. Opettaja antaa ryhmille aiheet ja ohjeistaa tekemisessä.Näytelmät esitetään ja niistä keskustellaan. 

Aiheet esim.: nukkuminen, terveellinen ruoka, pelaaminen, ystävät, harrastukset 

Läksy: Kirjoita kolme ohjetta vihkoosi, jotka liittyvät hyvinvointiin. Käytä käskymuotoja. 

 

Kotitalous: pipari-ja joulutorttuleivontatalkoot. 

Herkuttelun lomassa keskustellaan hyvistä pöytätavoista ja harjoitellaan niitä. 

LI: yhteisiä pelejä ja leikkejä jäällä, luistelu 

UE:keskustellaan uskonnollisista juhlista ja niiden merkityksestä ihmisille. 

Keskustelu jouluperinteestä. 

 

 

 

Ohjelmointi ja robotiikka: Legot/Wedo 

 

 

 

 

Ohjelmointi ja robotiikka: Legot/Wedo 

 


3.-4. luokka.

Tavoitteet: Oppilaat osallistetaan pohtimaan pienryhmissä mitä hyvinvoiva minä tarkoittaa eri oppiaineissa. Oppilas pohtii ravinnon, levon ja liikunnan merkitystä sekä henkisen hyvinvoinnin merkitystä kokonasivaltaiselle hyvinvoinnille. Tavoitteena on harjaannuttaa pari- ja ryhmätyöskentelytaitoja, digitaalisten ohjelmien tekemistä, koodaustaitoja sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ilmaisutaitoa harjoitellaan esim. liikunnan, musiikin, askartelun ja kuvallisen ja sanallisen ilmaisun keinoin. Yhteistyö seurakunnan kanssa joulukirkon muodossa.

Sisältö: Viikon aikana tehdään erilaisia koodausharjoituksia ( legorobotiikka) sekä tunne- ja vuorovaikutusharjoituksia yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Suunnitellaan ja valmistetaan digitaalista ohjelmaa ryhmätyönä esim. animaation, kuvallisen ilmaisun, musiikin ja sanallisen ilmaisun keinoin. 

Liikunnassa tehdään lihaskuntoa kehittäviä ja rentoutoutusharjoituksia. Ruokailutilanteissa pohditaan terveellistä lautasmallia ja ravinnon merkitystä hyvinvoinnille. Osallistutaan koronatilanteen sallimissa rajoissa joulukirkkoon, jonka teemana on hyvinvoiva minä. 

Arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarviointina ja esitetään tuotoksia mm. omalle luokalle ja osin koko koululle.
Opettajan antama ohjaus ja suullinen palaute.


5. luokka

MOK 15.-21.12.2021 5A

Hyvinvoiva minä

Omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä: liikunta, lepo ja ravinto. Näitä asioita käsitellään eri tunneilla pohtimalla, keskustelemalla, etsimällä tietoa, tekemällä ryhmätöitä ja hyvinvointia edistäviä asioita.

· liikuntaa (sään salliessa ulkoliikuntaa)

· käsityöt, askartelu. piirtäminen

· rauhoittuminen katsomalla elokuvaa, lukemalla kirjaa

· yhdessä tekeminen, ryhmätyöt, joulujuhlaohjelman harjoitteleminen, esittäminen ja videointi

Tavoitteena on, että oppilas oivaltaa voivansa itse vaikuttaa omaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa omilla valinnoillaan ja tekemisillään.6. luokka

klo 

ke 15.12. 

to 16.12. 

pe 17.12. 

ma 20.12. 

ti 21.12. 

9-10 

Aiheeseen Hyvinvoiva minä orientoituminen / aiheen käsittelyä englannin tunnilla 

Erilaiset riippuvuudet osana elämänhallintaa ja hyvinvointia 

Trailerin Hyvinvoiva minä ja joulu työstäminen 

Trailereiden viimeistely ja yhteenveto 

Loman merkitys ihmisen hyvinvoinnille / joulujuhla luokittain 

10-11 

Aiheeseen Hyvinvoiva minä orientoituminen / aiheen käsittelyä englannin tunnilla 

Ihmisen omasta taloudesta huolehtiminen osana hyvinvointia 

Aiheen käsittelyä englannin tunnilla 

Trailereiden viimeistely ja yhteenveto 

Loman merkitys ihmisen hyvinvoinnille / joulujuhla luokittain 

11-12 

Pienryhmiin jakautuminen ja elokuvatrailerin Hyvinvoiva minä ja joulu suunnittelu 

Trailerin Hyvinvoiva minä ja joulu työstäminen / aiheen käsittelyä ruotsin tunnilla 

Henkinen hyvinvointi ja rauhoittuminen / kristillisyys 

Kirjoitelma aiheesta Hyvinvoiva minä 

 

12-13 

Trailerin suunnittelu ja työstäminen 

Trailerin Hyvinvoiva minä ja joulu työstäminen / aiheen käsittelyä ruotsin tunnilla 

Trailerin hyvinvoiva minä ja joulu työstäminen 

Kirjoitelma aiheesta Hyvinvoiva minä  

 

13-14 

Ruokailu osana ihmisen hyvinvointia 

Päihteet ja niiden vaikutukset hyvinvointiin 

 

Hyvinvoiva minä aiheen käsittelyä käsitöiden tunnilla 

 

14-15 

 

 

 

Hyvinvoiva minä aiheen käsittelyä käsitöiden tunnilla 

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä