Arviointi

Arviointi, todistukset ja arvioinnin kriteerit

Arviointi ja oppimiskeskustelut


Todistukset / numerot

Väliarviointi (joulutodistus)

  • Vuosiluokilla 1 – 6 oppimiskeskustelu
Lukuvuositodistus (koko lukuvuoden todistus)
  • Vuosiluokilla 1 – 2 sanallinen
  • Vuosiluokilla 3 – 6 numeroarviointi
Käyttäytymisen arviointi (erilliset kriteerit, 8 on hyvä käytös)


Osallistaminen:

Tavoitteet tehdään näkyväksi. Opettaja esittelee ja käy oppilaiden kanssa läpi oppimisjakson sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin perusteet. Painotetaan työskentelyn merkitystä. Oppilas itsearvioi onnistumistaan. Tavoitteena alkuopetusluokilla on koululaisena kasvaminen. Luodaan oppilaalle myönteinen kuva itsestä oppijana. Hänelle annetaan myönteistä ja kannustavaa palautetta sekä tukea tarvittaessa. Arvioinnissa korostetaan oppilaan vahvuuksia. 3.-6. luokilla tavoitteena on oppijana kehittyminen. Arvioinnin tavoitteena on ohjata oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omia opiskelutaitojaan.

Itsearviointi ja vertaisarviointi:

Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan mm. oppimisjaksojen aikana ja niiden jälkeen. Itsearvioinnissa tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan itseään oppijana realistisesti. Itsearviointia voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Vertaisarvioinnissa oppilasta ohjataan ja kannustetaan antamaan myönteistä ja rakentavaa palautetta toisille oppilaille ja ryhmänsä jäsenille. Vertaisarvioinnissa arvioidaan sekä työskentelyä että työn tulosta.

Tiedotus huoltajille:

Koulun kotisivulla ja vanhempainillassa tiedotetaan arvioinnista. Vanhemmille kerrotaan lukuvuoden alun vanhempainillassa oppimistavoitteista ja arviointikäytänteistä. Väliarviointi ja lukuvuosiarviointi toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. 

Erityisopetus ja arviointi:

Erityisen ja tehostetun tuen oppilailla tavoitteet pohditaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa yhteisissä palavereissa (esim. HOJKS). Tavoitteet kirjataan ja niiden saavuttamista arvioidaan HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalavereissa sovituin väliajoin.

 

Tarkemmin lisätietoa löytyy koulun lukuvuosisuunnitelmasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä