Juantehtaan koulun järjestyssäännöt

Juantehtaan koulun järjestyssäännöt

 • Noudatan hyviä käytöstapoja, sääntöjä ja annettuja ohjeita koulussa sekä koulumatkalla.
 • Osallistun aktiivisesti koulutyöhön.
 • Huomioin kouluyhteisön muut jäsenet.
 • En kiusaa ja vahingoita toisia.
 • Liikun sisätiloissa kävellen ja toimin rauhallisesti.
 • Pidän hyvän huolen yhteisestä omaisuudesta ja ympäristöstä.
 • Käytän mobiililaitteita henkilökunnalta saamieni ohjeiden mukaisesti.

 • Ruokailen siististi ja rauhallisesti.
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.


Välitunneilla:

 • noudatan välitunneilla yhteisesti sovittuja ohjeita ja sopimuksia.
 • Pelaan reilun pelin säännöillä.Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa rangaistusseuraamuksiin.
Perusopetuslain 36§:n mukaisia seuraamuksia ovat:
- kasvatuskeskustelu
- poistaminen luokasta
- jälki-istunto
- kirjallinen varoitus
- määräaikainen erottaminen

Kaikista seuraamuksista ilmoitetaan oppilaan huoltajalle Järjestyssäännöt selvitetään (käydään läpi) jokaisen lukuvuoden alussa oppilaille sekä huoltajille (Pedanet). Järjestyssäännöt päivitetään tarvittaessa lukuvuosittain.