Käsityö

Tervetuloa käsityön sivuille!

Tältä sivulta löydät tietoa käsityön opetuksesta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Sivusta löydät myös erikseen tekstiilityön ja teknisen työn omat sivut.

Käsityön sisällöistä, tavoitteista ja arvioinnista 7 luokalla

7 luokalla käsityötä opetetaan kaikille oppilaille yhteisenä aineena. Oppilaat suunnittelevat, toteuttavat, dokumentoivat ja arvioivat töitä eri aihealueista ja eri materiaaleista. Vuoden aikana tutustutaan niin pehmeisiin kuin koviinkin materiaaleihin.

Oppiaineen tavoitteet:

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaaArviointi

Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.

Oppilas dokumentoi työskentelyään tekemällä oman portfolionsa, joka palautetaan puolivuosittain.

Jatkuvaa arviointia toteutetaan tuntien aikana antamalla oppilaille suullista palautetta. Opettaja kirjaa lukuvuoden kuluessa säännöllisesti oppilaiden tuntityöskentelyä itsenäisesti ja yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaat itse arvioivat omaa työskentelyään portfoliossa tuntipäiväkirjan muodossa. Käsityöpassin kautta opettaja ja oppilas seuraavat yhdessä, että vähimmäistavoitteet täyttyvät. Lisäksi oppilas kerää opettajilta merkintöjä käsityöpassiinsa.

Vertaisarvioinnissa ohjataan oppilaita antamaan positiivista ja rakentavaa palautetta. Töiden valmistuttua pidetään näyttely, jossa oppilaat antavat toistensa töistä rakentavaa palautetta.

Tarkemmin kunkin arvosanan vaatimukset suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin näet alla olevasta linkistä.

Liitteet:

Käsityön arviointi.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä