Kuvataide

Tervetuloa kuviksen sivustolle!

Näille sivuille on koottu kuviksen opintoihin liittyvää materiaalia. Ryhmien sivut tulevat näkyviin kirjautumalla Peda.netiin.

Kuviksen opiskelusta

Kuviksen tunneilla opetellaan havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria. Keskustellaan havainnoista ja ajatuksista sekä perustellaan omia näkemyksiämme. Tehdään havainnoista, mielikuvituksesta ja omista kokemuksistamme töitä piirtäen, maalaten, kuvaten, muotoillen ja rakennellen.

Oppitunneilla käytämme erilaisia materiaaleja, välineitä, teknologioita ja ilmaisun keinoja monipuolisesti. Työskentelemme yksin, pareittain ja ryhmissä.

Aiheina töissä ovat oppilaiden omat kuvakulttuurit , ympäristön kuvakulttuurit (esineet, virtuaalimaailmat ja media) sekä taiteen maailma.

Hyvän osaamisen (arvosanan 8) kriteerit

 • osaat käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa, T1
 • osaat sanallistaa havaintoja ja ajattelua taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista, T2
 • osaat ilmaista havaintoja ja ajatuksia kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen, T3
 • osaat käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussasi, T4
 • osaat käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti ja ryhmässä työekennellessä, T5
 • pyrit vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin, T6
 • osaat käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä, T7
 • osallistut tulkinnoillasi keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä, T8
 • osaat soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja, T9
 • osaat ilmaista näkemyksiä taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista, T10
 • tarkastelet kuvailmaisussasi kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistat kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia, T11

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä