Ilmoitus vaarallisen työn tekemisestä

Ilmoitus

7-9-luokan oppilaiden huoltajille

 

ILMOITUS VAARALLISEN TYÖN TEKEMISESTÄ JA SEN PERUSTEISTA

 

 

Valtioneuvoston asetuksen (475/2006) mukaan nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä ja niiden tekemisen perusteista tulee ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle.

 

Edellä mainitussa asetuksessa säädetään, että perusopetuksessa oppilaat voivat 7. vuosiluokasta lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa määriteltyä vaarallista työtä, jos työ on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja se voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaalle sopivat ja turvalliset käyttää. Perusopetuksen 1.-6. luokilla vaarallisten töiden tekeminen on kielletty.

 

Asetuksessa tarkoitetulla vaarallisella työllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (302/2007) vahvistettua vaarallisten töiden esimerkkiluetteloa. Esimerkkiluettelossa vaaralliset työt on jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin ja sähköisiin vaaratekijöihin, ruumiilliseen liikarasitukseen ja biologisiin vaaratekijöihin.

 

Perusopetuksen 7.-9. vuosiluokilla käytetään opetukseen liittyvissä käytännön harjoitustöissä edellä mainituissa asetuksissa mainittuja koneita, laitteita ja työvälineitä sekä aineita ja valmisteita silloin, kun se voimassaolevan opetussuunnitelman ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi on välttämätöntä. Esimerkiksi teknisen työn tunnilla käytetään muun muassa vannesahaa ja höyläkonetta. Fysiikan ja kemian tunneilla käytetään esimerkiksi laimeita happoja ja sähköisiä laitteita. Käytännön harjoitustöitä tehdään opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Koulussa kiinnitetään erityistä huomioita turvallisuuteen sekä työvälineiden sopivuuteen ja suojavälineisiin.

 

Erityisen tärkeää on keskustella myös kotona oppilaan kanssa tästä asiasta, sekä korostaa, että opettajan ohjeita tulee kuunnella sekä noudattaa.

 

Lisätietoja antavat koulun teknisen työn, fysiikan ja kemian, biologian, kuvataiteen sekä kotitalouden opettajat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä