Ranska

Oppiaineen kuvaus

Ranskaa B2-kielenä opiskellaan 2 vt sekä 8. että 9. luokalla.

B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Ranskan kielen ääntäminen on keskeisellä sijalla opintojen alussa. Oppilas kykenee kuitenkin käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa Ranskan oppimisensa tukena. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa.