Opetusuunnitelma ja oppiaineet

Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma sekä tuntijako otetaan käyttöön 1.8.2016 luokilla 1 - 6. Luokalla 6 opetetaan kuitenkin ympäristöopin sijaan edellisen opetussuunnitelman mukaisesti biologiaa ja fysiikka/kemiaa.
Uuden tuntijaon mukaset tunnit 7 luokalla alkaen 1.8.2017, 8 luokalla 1.8.2018 ja 9 luokalla 1.8.2019.
A1 kieltä opetetaan lukuvuonna 2016-17 luokilla 3 -6 3 vvh jotta uuden opetussuunnitelman mukainen tuntimäärä täyttyy.


Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 (4 vvh yli minimin)
Aine 1 2 VÄH 3 4 5 6 VÄH 7 8 9 VÄH Yht.
AI 7 7 14 5 5 5 4 18 3 4 3 10 43
A1-kieli 1 2 2 2 2 9 2 2 3 7 16
B1-kieli 2 2 2 1 1 4 6
MA 3 3 6 4 4 4 4 15 3 4 4 11 33
YMPÄRISTÖOPPI 2 2 4 2 3 3 2 10 14
BG 2 2 3 7 7
FK 2 3 2 7 7
TE 0,5 1,5 1 3 3
UE/UO/ET 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 3 10
HY 1 2 2 5 2 2 3 7 12
MU 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 8
KU 1 1 2 1 1 2 1 5 2 2 9
2 2 4 2 2 2 2 5 3 2 15
LI 2 2 4 3 2 2 2 9 2 3 2 7 20
KO 3 3
MU+KU+KÄ+LI+KO 1 * 1 1 1 1 6 0 2 2 5 9
OPO 0,5 0,5 1 2 2
VALINNAISET 1-9 1 4 4 9 9
YHTEENSÄ 20 20 22 24 25 25 30 30 30 226
Valinn. A2-kieli 2 2 2 2 0 0 12
Valinn. B2-kieli 0 0 4
20 20 23 25 27 27 32 30 30
minimi 19 19 23 23 24 24 30 30 30
A1 kielen opetus alkaa 2. luokalla
A2/B2 kieli sisältyy valinnaisaineisiin 8-9 luokilla
6lk kaikille yhteinen valinnaisaine on IT (informaatio- ja kommunikaatioteknologia), painotukset
A2 kieli saksa ja venäjä
8-9lk taito- ja taideaineiden valinnaiset (4 vvh) ovat vapaasti valittavissa valintatarjottimella
* pakolliset taito- ja taideaineiden valinnaiset sisältyvät osin oppiaineiden tuntimääriin 1-7 luokilla

Perusopetuksen tuntijako lv 2015 - 16 sekä siirtymälukuvuodet 2016 - 2019

Perusopetuksen tuntijako lv 2015 - 16.

Uuden tuntijaon mukaiseen jakoon siirrytään portaittain. Ensimmäisenä siirtyvät 1 - 6 luokilla pienin poikkeuksin 1.8.2016. Sen jälkeen vuosittain siirtyvät 7 luokalla alkaen 1.8.2017, 8 luokalla 1.8.2018 ja 9 luokalla 1.8.2019.
Uusi tuntijako on kaikilla voimassa viimeistään lv 2020 - 21.


Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 saakka
Aine Esi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.
AI 8 7 5 5 4 5 3 3 3 43
A1-kieli 2 2 2 2 2 3 3 16
B1-kieli 2 2 2 6
MA 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
YMPÄRISTÖ- ja LUONNONTIETO 1 1 3 4 9
BG 2 1 2,5 2 2,5 10
FK 1 1 2 2 3 9
TE 1 1 1 3
UE/UO/ET 1 1 1 2 2 2 1 1 1 12
HY 2 1 2 2 3 10
MU 1 1 2 2 2 2 1 11
KU 1 2 2 2 2 2 2 13
2 2 2 2 2 2 3 15
LI 2 2 2 2 3 3 2 2 2 20
KO 3 3
OPO 0,5 1 0,5 2
VALINNAISET AINEET 8 5 13
YHTEENSÄ 20 20 20 23 25 26 25 30 30 30 229
Valinn. A2-kieli, saksa 3 3 2 0 0 8
20 20 23 25 29 28 32 30 30