Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppiaineen kuvaus

Ainetta opiskellaan seitsemän tuntia viikossa vuosiluokilla 1 - 2. Vuosiluokilla 3 ja 4 on viisi viikkotuntia ja 5. luokalla viisi tuntia ja 6. luokalla neljä tuntia viikossa. Jos oppilasmäärä on suuri, ryhmää jaetaan 1-2 tuntia viikossa.
Vuosiluokilla 7 - 9 opiskellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta kolme tuntia viikossa.


Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmaan pääset tästä:

LUOKAT 1. - 2. https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kuhmoinen-ops/luku13

LUOKAT 3. - 6. https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kuhmoinen-ops/luku14/14-4_oppiaineet/14-4-1_ai

LUOKAT 7. - 9. https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kuhmoinen-ops/luku15/15-4_oppiaineet/15-4-1_ai