YHTEISÖLLISYYS

Yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit
Koulun turvallinen ilmapiiri pohjautuu johdonmukaiseen yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Kaikki koulussa noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä ja niiden noudattamista valvoo rehtori. Koulussa sovitut säännöt tulee olla sellaiset, että jokainen pystyy niitä noudattamaan. Koulun aikuisten on sitouduttava noudattamaan sovittuja sääntöjä (huolimatta henkilökohtaisesta näkemyksestä).

Keinoja yhteisöllisyyden kehittämiseen:

• koko koulun henkilökunta tutuksi yhteisölle
• avoin, keskusteleva ilmapiiri
• kaikki aikuiset vastaavat yhteisesti koulun oppilaista
• säännöistä sovitaan yhteisesti lukuvuoden alussa
• sääntöjen noudattamista ja toimivuutta seurataan koko lukuvuoden ajan
• uuden/tilapäisen henkilökunnan perehdyttäminen koulun toiminta-tapoihin
• yhteiset periaatteet sääntöjen rikkomuksista tuleviin seuraamuksiin

Selkeä vastuunjako

• kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta opiskelussa, kehittää oppimaan oppimisen taitoja sekä ehkäistä ongelmien syntymistä
• koulussa määritellään, mitä kunkin työntekijän työtehtäviin kuuluu
• oppilaan, huoltajan ja koulun välinen vastuunjako

Aito välittäminen

• kokonaisnäkemys oppilaan hyvinvoinnista
• oppilaan koulunkäynnin ja edistymisen seuraaminen
• yhteistyö kodin kanssa
• varhainen puuttuminen

• huolta aiheuttavassa tilanteessa läsnä oleva aikuinen vastaa asioiden selvittämisestä ja eteenpäin viemisestä
• oppilaan vastuu ja välittäminen toisesta oppilaasta, tiedon välittäminen aikuiselle

• opettaja on aidosti läsnä koulun yhteisessä arjessa
• oppilaan rehellinen kohtaaminen ja vastavuoroisuus

Kannustus

• kodin tuki ja kannustus
• ryhmän kannustava ilmapiiri
• opettajan positiivinen palaute
• toisten oppilaiden kannustus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä