Tapaturmat

Tapaturmat

Koulumatkalla ja koulualueella tapahtuvat tapaturmat kuuluvat koulun vastuualueeseen ja näin ollen oppilaalla on oikeus koulutapaturman maksuttomaan hoitoon (Perusopetuslaki 34 &):

  • Kuhmoisten kunnan vakuutusyhtiönä toimii Pohjola

  • Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä otettaessa osaa koulun työsuunnitelman mukaiseen toimintaan esim. leirikoulu ja retket.

  • Koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja kodin välistä, lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.

  • Koulussa on ensiaputaitoista henkilökuntaa ja jokaisella on vastuu antaa ensiapua tarvittaessa.

  • Tapaturmatilanteessa opettaja tai terveydenhoitaja, jos on paikalla, tutkii oppilaan ja arvioi tilanteen sekä otetaan huoltajaan aina yhteys.

  • Tilanteen kiireellisyydestä riippuen oppilas, jos vamma niin vaatii, toimitetaan ensiapuun joko suoraan koululta, tai ensiavussa käynnin järjestelyistä sovitaan huoltajan kanssa.

  • Koulutapaturmasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus vakuutusyhtiötä varten.

  • Koulutapaturmassa vahingoittuneen oppilaan huoltaja maksaa kulut ja hakevat mahdollisen Kela-korvauksen ensin ja sen jälkeen toimittavat omavastuuosuudesta ja muista tapaturmaan liittyvistä kuluista kuitit kaupungille tilitietonsa kera.

  • Kunta tekee vahinkoilmoituksen ja liittää kuitit mukaan. Korvaus maksetaan suoraan huoltajalle.