Tapaturmat

Koulumatkalla ja koulualueella tapahtuvat tapaturmat kuuluvat koulun vastuualueeseen ja näin ollen oppilaalla on oikeus koulutapaturman maksuttomaan hoitoon (Perusopetuslaki 34 &):

  • Kuhmoisten kunnan vakuutusyhtiönä toimii Pohjola

  • Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä otettaessa osaa koulun työsuunnitelman mukaiseen toimintaan esim. leirikoulu ja retket.

  • Koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja kodin välistä, lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.

  • Koulussa on ensiaputaitoista henkilökuntaa ja jokaisella on vastuu antaa ensiapua tarvittaessa.

  • Tapaturmatilanteessa opettaja tai terveydenhoitaja, jos on paikalla, tutkii oppilaan ja arvioi tilanteen sekä otetaan huoltajaan aina yhteys.

  • Tilanteen kiireellisyydestä riippuen oppilas, jos vamma niin vaatii, toimitetaan ensiapuun joko suoraan koululta, tai ensiavussa käynnin järjestelyistä sovitaan huoltajan kanssa.

  • Koulutapaturmasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus vakuutusyhtiötä varten.

  • Koulutapaturmassa vahingoittuneen oppilaan huoltaja maksaa kulut ja hakevat mahdollisen Kela-korvauksen ensin ja sen jälkeen toimittavat omavastuuosuudesta ja muista tapaturmaan liittyvistä kuluista kuitit kaupungille tilitietonsa kera.

  • Kunta tekee vahinkoilmoituksen ja liittää kuitit mukaan. Korvaus maksetaan suoraan huoltajalle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä