Palaverin kulku

Palaverin kulku

• Edellisen palaverin muistion läpikäyminen; onko sovitut asiat hoidettu

• Erityisopettaja, opettaja, sosiaaliohjaaja tai muu asianosainen esittelee oppilaan asian

• Tehdään toimintasuunnitelma: kuka toimii, miten toimitaan

• Päätetään yhteydenotosta huoltajiin ja/ tai viranomaisiin; kuka hoitaa

• Sovitaan seurannasta