Seulonta

Seulonnat 1.- 9. luokille

Esikoulussa lapsen edistymistä seurataan esiopetuksen havaintomateriaalin avulla koko esikouluvuoden ajan. Esiopetusikäisen matemaattisia taitoja arvioidaan LukiMat matematiikka materiaalilla. Lisäksi esikoulun alussa tehdään Kontrolloitu piirrostarkkailu (KPT).

Perusopetuksen alkuopetuksessa oppilaan edistymistä äidinkielessä seurataan Armi. Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaalilla 1. luokalle / 2. luokalle. Tarvittaessa voidaan käyttää myös LukiMat äidinkielen materiaalia 1. ja 2. luokille. Luetun ymmärtämistä arvioidaan ALLU ala-asteen lukutestillä 1.-6. luokille. Lisäksi voidaan käyttää Nopean sarjallisen nimeämisen testiä tai Sanaketjutestiä.
Oppilaiden matemaattisia taitoja arvioidaan alkuopetuksessa LukiMat matematiikan materiaalilla tai Banuca-testillä, jota voidaan käyttää luokilla 1-3. Luokilla 3-6 matematiikan taitoja arvioidaan RMAT-laskutaidon testillä.

Yläkoulun luokilla 7-9 matematiikan taitoja arvioidaan KTLT -laskutaidon testillä. 7. luokan aluksi lukemisen ja kirjoittamisen taitoja voidaan arvioida Heroes -kirjoitustillä. 7. ja 8. luokalla ymmärtävää lukemista ja kirjoittamista voidaan arvioida Poussu-Ollin testien avulla. 9. luokkalaisille tehdään Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille -testi ja tarvittaessa tuloksia tarkentavana Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä