Tiedonsiirto

Tiedonsiirtolomake alakoululta yläkouluun sisältää kolme osaa:

A. Oppilaan taustatietojen kartoitus

Lomakkeen koostaa koulusihteeri ja siitä löytyy oppilaan nimen lisäksi luokanopettaja, koulu, joulutodistuksen ka. ja käytösnumero, koulukuljetustieto, katsomusaine, valinnaisuudet ja tukimuodot.

B. Oppimistaitojen arviointi

Sivun täyttää rasti-ruutuun menetelmällä luokanopettaja vertaamalla oppilaan taitojen hallintaa kuudesluokkalaisen keskimääräiseen taitotasoon.

C. Oppilaan ja hänen huoltajansa vastattavaksi tarkoitettu kolmas sivu.

Koulu niputtaa kunkin oppilaan kolme paperia, luokanopettaja täyttää B-osan ja lähettää nipun oppilaan mukana kotiin. Koti näkee, mitä tietoja koululta siirtyy ja täyttää oman C-osuutensa. Lomakkeet palautuvat takaisin koululle, josta ne alarehtorin toimesta siirtyvät yläkoulun rehtorille.

Lomakkeiden täyttäminen ei edellytä huoltajan ja luokanopettajan yhteistä palaveria.

Tiedonsiirto nivelvaiheissa

Varhaiskasvatuksesta esikouluun

Moniammatillinen työryhmä siirtää tiedot varhaiskasvatuksesta esikouluun koskien tulevia esikoululaisia. Tiedonsiirrossa hyödynnetään neuvolan 5 -vuotiskartoitusta sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa, VASUa.

Esikoulusta 1.luokalle

Tiedonsiirrossa esiopetuksesta perusopetukseen käydään läpi esiopetuksenhavainnointilomakkeet, KPT, LukiMat -matematiikan materiaali ja mahdolliset tuen tarpeet (tehostettu/ erityinen tuki ja psykologin tutkimukset). Palaveriin osallistuvat esiopettaja, tuleva luokanopettaja ja erityisopettaja.

6. luokalta yläkouluun

7. luokkien muodostamiseen osallistuvat 6. luokkien opettajat ja erityisopettajat sekä rehtori että opinto-ohjaaja, tarvittaessa myös koulukuraattori. Tarvittaessa voidaan järjestää oppilaskohtaisia palavereja. Kevään aikana opinto-ohjaaja vierailee 6. luokilla kertomassa opiskelusta yläkoulussa, samoin kuin tukioppilaat. Keväällä järjestetään 6. luokkalaisille yläkouluun tutustumispäivä ja vanhempainilta oppilaiden huoltajille.

Koulun alkaessa luokanvalvoja ohjaa oppilaita yläkoulun sääntöihin ja tapoihin. Oppilaanohjauksen tunneilla käsitellään koulunkäyntiä ja opiskelua edistäviä asioita korostaen oppilaiden oman vastuunoton lisääntymistä. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa järjestetään 7. luokkalaisille ryhmäytymistilaisuus. Myös tukioppilaat osallistuvat ryhmäyttämistoimintaan. Syyslukukauden alussa on 7. luokan oppilaiden vanhemmille vanhempainilta.

Yläkoulusta toiselle asteelle

Oppilaan ohjauksen tunneilla tutustutaan jatko-opintomahdollisuuksiin ja yhteishakuun ja käydään tutustumassa lähiseudun ammattioppilaitokseen ja lukioon.
Jatko-opintojen suunnitteluun pyritään järjestämään henkilökohtaista ohjausta kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. 9. luokan oppilaiden huoltajille tarjotaan mahdollisuun osallistua oppilaan henkilökohtaiseen ohajuspalaveriin.

Kevätlukukauden alussa järjestetään yhteishausta ja jatko-opinnoista infoilta 9. luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Oppilaanohjaaja pyytää 9. luokan oppilaiden huoltajilta tiedonsiirtoluvan opiskelun kannalta tärkeiden tietojen siirtämiseksi nivelvaiheessa. Erityisopettaja vastaa HOJKS:in siirrosta toisen asteen opintoihin. Tarvittaessa oppilanohjaaja ja erityisopettaja osallistuvat niveltietopalavereihin.