Tiedonsiirto

Tiedonsiirto nivelvaiheissa

Varhaiskasvatuksesta esikouluun

Moniammatillinen työryhmä siirtää tiedot varhaiskasvatuksesta esikouluun koskien tulevia esikoululaisia. Tiedonsiirrossa hyödynnetään neuvolan 5 -vuotiskartoitusta sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa, VASUa.

Esikoulusta 1.luokalle

Tiedonsiirrossa esiopetuksesta perusopetukseen käydään läpi esiopetuksenhavainnointilomakkeet, LukiMat -matematiikan materiaali ja mahdolliset tuen tarpeet (tehostettu/ erityinen tuki ja psykologin tutkimukset). Palaveriin osallistuvat esiopettaja, tuleva luokanopettaja ja erityisopettaja.

6. luokalta yläkouluun
Tuleva luokanvalvoja, luokanopettaja sekä erityisopettajat pitävät keväällä tiedonsiirtopalaverin. Tarvittaessa voidaan järjestää oppilaskohtaisia palavereja. Keväällä järjestetään 6. luokkalaisille yläkouluun tutustumispäivä.

Koulun alkaessa luokanvalvoja ohjaa oppilaita yläkoulun sääntöihin ja tapoihin. Oppilaanohjauksen tunneilla käsitellään koulunkäyntiä ja opiskelua edistäviä asioita korostaen oppilaiden oman vastuunoton lisääntymistä. 

Yläkoulusta toiselle asteelle

Oppilaan ohjauksen tunneilla tutustutaan jatko-opintomahdollisuuksiin ja yhteishakuun ja käydään tutustumassa lähiseudun ammattioppilaitokseen ja lukioon.
Jatko-opintojen suunnitteluun pyritään järjestämään henkilökohtaista ohjausta kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. 9. luokan oppilaiden huoltajille tarjotaan mahdollisuun osallistua oppilaan henkilökohtaiseen ohajuspalaveriin.

Kevätlukukauden alussa järjestetään yhteishausta ja jatko-opinnoista infoilta 9. luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Oppilaanohjaaja pyytää 9. luokan oppilaiden huoltajilta tiedonsiirtoluvan opiskelun kannalta tärkeiden tietojen siirtämiseksi nivelvaiheessa. Erityisopettaja vastaa HOJKS:in siirrosta toisen asteen opintoihin. Tarvittaessa oppilanohjaaja ja erityisopettaja osallistuvat niveltietopalavereihin.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä