Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9

32.9. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7–9

  • Tekstien ymmärtämistä, tulkitsemista ja analysointia harjoitellaan monenlaisilla ikäkaudelle sopivilla ja kiinnostavilla autenttisilla teksteillä, jotka tarjoavat runsaasti kielellisiä virikkeitä ja laajentavat oppilaan tekstitietoisuutta. Autenttisena materiaalina käytetään myös muiden oppiaineiden opetustekstejä, jolloin samanaikaisesti opiskellaan sekä suomen kieltä että ko. oppiaineen sisältöjä.
  • luokalla painottuvat ryhmätyötaidot, kielitieto ja kirjallisuudessa lastenkirjallisuudesta siirrytään kohti nuortenkirjallisuutta.
  • luokalla painottuvat media ja kotimainen kirjallisuus.
  • luokalla painottuvat kantaa ottavat tekstit, työelämän tekstit ja maailmankirjallisuus.

32.10. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen erityispiirteet vuosiluokilla 7–9

Eriyttäminen tapahtuu yksilöllisesti. Oppilas otetaan mahdollisimman paljon mukaan oppituntien suunnitteluun ja oman oppimisen arviointiin. Tällöin oppilas voi määrittää itse esimerkiksi sen, millaisen autenttisen tekstin valitsee. Oppilas voi osallistua myös sen suunnitteluun, miten paljon ja millaista tukea hän tarvitsee muiden oppiaineiden opiskeluun S2-tunneilla.

32.11. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Arvioinnissa korostuvat oppilaan kirjalliset ja suulliset taidot sekä vuorovaikutustaidot. Pääpaino on kielen viestivyydessä ja tilanteenmukaisessa kielenkäyttötaidossa. Näitä arvioidaan oppimissisältöjen mukaisesti.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä