4. luokka

32.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla


TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1

Harjoitellaan monimuotoista kielenkäyttöä autenttisia kielenkäyttötilanteiden yhteydessä ja niitä luomalla.

Harjoitellaan mielipiteenilmaisua ja perustelua, sekä aktiivista kuuntelua.

T1: L1, L2, L4

Harjoitellaan oppilaan omien kokemuksien esille tuomia ja ikäkauden mukaisia kielenkäyttötilanteita sekä koulun arkeen liittyvien toimintojen vaatimia ilmaisuja.

Pohditaan vaihtoehtoisten ilmaisujen ja puherekisterin vaikutuksia eri tilanteissa.

Tekstien tulkitseminen

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2

Tulkitaan ja tutkitaan tekstejä

Poimitaan teksteistä sanoja ja käsitteitä, sekä luokitellaan niitä eri perustein.

Etsitään sanoille ja ilmaisuille synonyymejä ja merkityksiä eri käyttöyhteyksissä.

L1, L2, L4

Harjoitellaan kuvan lukemista oppikirjojen ja tietokirjojen kuvastosta.

Keskustellaan teksteistä ja tunnistetaan niitä genreittäin, luokitellaan niiden sanastoa esim. sanaluokkiin ja etsitään sanoille ja ilmaisuille synonyymejä ja samankaltaisuuksia.

Tutkitaan tekstin rakenteita ja tarkastellaan niitten tuottamia merkityksiä.

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3

Tuotetaan erilaisia tekstejä ja muokataan niitä palautteen mukaan.

L1, L4, L5

Kirjoitetaan tarinoita, päiväkirjoja, esitelmiä, mielipiteitä, näytelmiä, satuja, runoja, kirjeitä, uutisia, kaiken kaikkiaan monenlaisia tekstejä sekä käsin että hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa.

Luetaan tekstit ja pohditaan niissä esiintyviä rakenteita ja sisältöjä, annetaan palautetta edistymisestä, haetaan vaihtoehtoja, miten tekstejä voisi kehittää sujuvimmaksi ja monipuolisimmaksi sekä muokataan niitä palautteen mukaan myös pareittain ja ryhmässä.

Tarkastellaan teksteistä esille tulleita rakenneasioita ja harjoitellaan niitten käyttöä tuetusti ja monipuolisesti.

Harjoitellaan monikäyttöisiä ja laajasti sovellettavia suomen kielen rakenteita.

Kielen ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4

Tutustutaan kirjoitetun ja puhutun suomen piirteisiin

Tutkitaan eri tilanteiden esiin tuomaa kielen vaihtelua sekä kouluympäristössä että oppilaiden vapaa-ajalla että erilaisissa teksteissä eri medioissa.

T10: L2, L4

Lennokki.

Osallistuminen koulunjuhliin sekä katsojana että esittäjänä esim. Kaleva-juhla, Aleksis Kiven-päivä, joulujuhla

Tekemällä animaatioita, lyhytelokuvia sekä näytelmiä.

Omaan kulttuuriin tutustuminen ja ottamalla selvää kunkin äidinkielen yhtenevistä piirteistä suomen kieleen nähden.

Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5
Harjoitellaan tiedon hankintaa eri välineillä ja eri tarkoituksiin esim. esitelmiin, kotitehtäviin ja kertomuksiin.

L4, L7

Opetellaan hyvän keskustelijan taitoja: aktiivista kuuntelua, omien näkemyksien perustelua, kysymysten tekemistä, vuorovaikutustaitoja ja ylipäätään ryhmässä toimimista.

Tehdään ajatuskarttoja, käsitekarttoja, nettilehtiä ja tietovisailuja tieto- ja viestintätekniikkaan hyödyntäen.

Tehdään pienimuotoisia eri oppiaineissa tvt:tä hyödyntäen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä