Kasvatuskeskustelu

Toimintamalli

Ennen kasvatuskeskustelua

Otsolan koulussa kasvatuskeskusteluihin voidaan ohjata oppilas, jolle luokan- tai aineenopettaja on toistuvasti joutunut huomauttamaan epäasiallisesta tai häiritsevästä käytöksestä. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään tai vilpilliseen käyttäytymiseen koulussa.

Oppilaan huoltajan kanssa on lähes aina oltu yhteydessä ennen kasvatuskeskusteluun lähettämistä oppilaan käytöksen parantamiseksi. Jos KaKe:uun johtava häiriökäyttäytyminen on äkillinen, kertaluontoinen, ei kotiin ole aina oltu yhteydessä. Tällöin KaKe-opettaja tiedottaa asiasta kotiin kasvatuskeskustelun aikana.

Kasvatuskeskusteluun johtavia tilanteita voivat olla mm. toistuva opetuksen häiritseminen, koulun järjestyssääntöjen rikkominen, vilpillinen menettelytapa tai muiden kohteleminen epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti.

Opettaja kertoo KaKe-opettajalle syyt, jonka takia hänen mielestään oppilas on syytä ottaa KaKe:uun. KaKe-opettaja kirjaa nämä syyt KaKe-raporttiin. KaKe-opettaja keskustelee tarvittaessa myös muiden oppilasta opettavien opettajien sekä muiden koulun aikuisten kanssa saadakseen kokonaiskuvan oppilaan koulunkäynnistä ja haasteista.

Kasvatuskeskustelussa

Oppilas haetaan kasvatuskeskusteluun oppitunnilta tai aika KaKe:uun varataan oppilaan koulupäivän ulkopuolelta. Tällöin asiasta tiedotetaan huoltajalle etukäteen. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Keskustelu kirjataan kasvatuskeskusteluraporttiin, jonka oppilas, opettaja ja huoltajat allekirjoittavat. Sovitaan myös seurantapalaveri, jossa keskustellaan siitä, miten tavoitteisiin on päästy. Seurantapalaverissa sovituista asioista sekä käydystä keskustelusta tiedotetaan vanhemmille.

Keskustelun päätyttyä KaKe-opettaja ja lapsi soittavat tarvittaessa lapsen huoltajille. KaKe-opettaja aloittaa puhelun, kertoo syyn soittamiseen lyhyesti ja antaa lapsen kertoa, mistä asioista keskustelussa on puhuttu ja mitä on sovittu jatkon suhteen. Huoltajan on hyvä kiittää lasta puhelusta ja kannustaa häntä siitä, että rohkeasti ja vastuullisesti pohtii omaa käytöstään sekä kannustaa häntä sovittujen toimintatapojen noudattamisen. Jos huoltaja on tietoinen KaKe:sta jo etukäteen, voidaan asiasta tiedottaa myös kirjallisesti KaKe:n jälkeen.

KaKe -opettajana toimii luokanopettaja Noora Reinikainen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä