Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto tukee ja auttaa oppilasta, hänen huoltajiaan ja opettajia etenkin silloin, kun oppilaalla on vaikeuksia, joiden ratkaiseminen on vaikeaa jokapäiväisin keinoin.

Yhteisöllinen oppilashuolto toteutuu rehtorin johdolla kokoontuvan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kautta. Ryhmän jäseninä toimivat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja, luokanopettaja ja esiopetuksen edustaja. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä voi kutsua myös muita osallistujia, kuten vanhempaintoimikunnan ja/tai oppilaskunnan edustajan tai opettajia. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu Otsolassa kolme kertaa lukukaudessa. Ryhmä asettaa toiminnalleen tavoitteet opetustoimen linjausten mukaisesti ja laatii oppilaitoksen oppilashuoltosuunnitelman. Se myös arvioi tavoitteiden saavuttamista säännöllisesti.

Yksilökohtainen oppilashuolto toteutuu tapauskohtaisesti koulukuraattorin tai jonkun muun (jolle asian hoitaminen työtehtävien puolesta kuuluu) koolle kutsumana moniammatillisena asiantuntijaryhmänä. Tapauskohtaiseen oppilashuoltotyöhön tarvitaan aina oppilaan/opiskelijan (ikätaso huomioiden) tai huoltajan suostumus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä