Kuju: PS04

Parityö tänne:

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Poikkeusolojen kurssin kulku

Kokonaisuudesta. On todennäköistä, että poikkeusolot jatkuvat . Meille se tarkjonkin aikaa. Poikkeusoloissa on syytä olettaa, että Wilmaa myöten kaikki yhteydenpitojärjestelmät (O365 jne) kuormittuvat ja toimivat ehkä, joskus. Jos jokin toimiva systeemi löytyy, pidämme myös muutaman oppitunnin netissä. Silta varalta, että systeemit kaatuvat, sovitaan, että pedan tämä etusivu on ensisijainen yhteydenpidon paikka. Muita kanavia ei käytetä.
Poikkeusolot ovat hyvä mahdollisuus lukemiseen. Pätevin tieto tähän mennessä sivilisaatioiden historiaa on löytynnyt kirjoista, eikä mikään osoita asiantilan muuttuneen. Lukion jälkeen yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tulet tarvitsemaan taitoa oppia lukemalla. Nyt siihen on erityisen hyvä mahdollisuus jo lukiossa.

Yhteydenpidosta. Henkisesti voidaan valmistautua siihen, että yhteydenpito on vähäistä. Kaiken kurssiin liittyvän infon laitan tänne Pedaan tähän kurssimme etusivulle. Aloitan jokaisen uuden tiedotteen päivämäärällä, jotta pysyt kärryillä kuvion etenemisestä. Minut tavoittaa helpoimmin Wilmasta oppituntien aikaan - jos siis on kysyttävää, toiveita, kritiikkiä, mielipiteitä. 

Kurssin kulku. Kurssi on jaettu kolmeen pätkään. Kukin pätkä kestää noin kaksi viikkoa. Jokaisen pätkän päättyessä työt tallennetaan oikeaan palautuskansioon annettuun aikaan mennessä, siis pätkän lopppuessa. Koska pätkiä on kolme, on palautuskansioita kolme. 
Suurin haaste sinulle näissä poikkeusoloissa koskee töiden loppuunsaattamista (haluamallasi laadulla) annettuna aikana. Joudut siis psykologian lisäksi opiskelemaan itsenäistä opiskelua. itsenäinen opiskelu vaatii jonkinlaista kurinalaisuutta. Hyväksi havaittu tapa on tehdä töitä oppituntien aikana, oppitunnin verran. Mitoitan tehtävät sellaisiksi, että ne on mahdollista saada valmiiksi sovitussa ajassa. Laitan jokaiseen tehtävään myös arvion työn kestosta, esim (2ot) = kaksi oppituntia. 

Katsotaan onnistutaanko.
Yhteistyöterveisin, Kuju

Ensimmäinen pätkä 12.-26.4

Pätkän idea. Luodaan psykologista perustaa tunteiden ymmärtämiselle. Tunteiden synnyn ja monimuotoisuuden riittävä psykologinen tietämys auttaa ymmärtämään kurssin myöhempiä aiheita - psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. 
Pidämme oppitunnit Teamsissa ja kaikki itsenäiset työt on tarkoitus saada hoidettua oppituntien aikana. Lukeminen on loistava tapa omaksua tietoa, mutta edellyttää paneutumista luettuun. Se ei aina ole helppoa, mutta tee parhaasi: lue annettu teksti ajatuksella, keskittyneesti, ja pyri ymmärtämään. Ellet ymmärrä, lue toiseen kertaan ja niin edelleen. Vasta sen jälkeen tartu tehtäviin. Jokainen alla annettu teksti ja tehtävä on mitoitettu oppitunnin pituiseksi - siis 1t 15 min. Sen pitäisi riittää. Jos ei riitä, laita minulle viestiä Wilmaan.
Kaikki tehtävät yhteen Word-asiakirjaan, otsikoiden. Valmis työ alla olevaan kansioon 26.3 mennessä.

Tässä ensimmäisen pätkän tehtävät (tehtävän otsikko viittaa saman nimiseen lukuun oppikirjassa)

1. Mitä tunteet ovat? (2ot = kahden oppitunnin verran, siis 25t) 
* Lue sivut 278-279 pariin kertaan ja referoi tekstistä oleellinen 15 kohtaan ranskalaisilla viivoilla
* Lue ekskurssit (ne vihreällä pohjalla) "Tunteet ja vuorovaikutus" ja "Tunteet tarttuvat ryhmässä" sivulta 283.  Pohdi: Missä tilanteissa tämä (ekskurssien kuvaama psykologinen lainalaisuus) näkyy? Miten se ehkä näkyy normioppitunneilla tai kaveripiirissä? Perustele. (5-10 virkettä riittää.)

2. Tunteiden säätely hyvinvoinnin perustana. (2 ot) 
* Lue sivut 288-291 niin, että ymmärrät. 
* Ymmärtämäsi perusteella pohdi/analysoi/tulkitse seuraavaa käyttäen lukemaasi apuna : Nykyinen koronaviruspandemia on vakava juttu, tosiasia, fakta. (Osa ihmisistä ei ehkä tajua tätä, mutta tämä tehtävä ei nyt koske heitä.) Ne, jotka ymmärtävät tilenteen vakavuuden, reagoivat tilanteeseen (psyykkisesti) eri tavoin: yksi pelkää mutta kestää, toinen ymmärtää tilanteen mutta ottaa rauhallisesti, kolmas panikoi ja alkaa toimimaan irrationaalisesti, järjen vastaisesti. 
> Kun käytössäsi on vain se tieto, joka luetuilla sivuilla on, niin miten selittäisit ihmisten erilaisia reaktioita koronapandemiaan? (10-20 virkettä) - tämä voisi olla YO-kysymys ensi vuonna!
 
3. Tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena. (3ot)
* Lue sivut 298-299 ymmärtäen ja referoi 15 kohtaan
* Kriittinen pohdinta (5-10 virkettä): Valitse (ss.298-299) kaksi näkemystä, jotka tuntuvat olevan ristiriidassa keskenään. (Jos löydät lisää ristiriitoja, saat sen tehdä.) Mitkä käsitykset tuntuvat olevan ristiriidassa keskenään ja miten? Mitä kertoo tunteista ja psykologiasta tieteenä se, että siinä voi olla niin erilaisia selittäviä näkemyksiä?

**********
Pieni esitelmä pareittain (aloitus, ei siis vielä palauteta)
* PPT: 4-6 diaa
* Käyttäkää lähtöruutuna (siis aiheena) kirjan ekskursseja > laajentakaa aihetta tiedolla netistä (väh. 3 lähdettä)  >> rakentakaa informatiivinen PPT 
* Aiheet: 
 - kirjan ekskurssi lähtöruutuna > selailkaa kirjaa, valitkaa ja kertokaa Kujulle

* Työt:

Toinen pätkä: 27.4.-11.5.

Tavataan tunneilla Teamsissa. Kuju opettaa ja pysytään lukemisen maailmassa.

1. Lue luku "Positiinen psykologia" (ss. 308-309 + ekskurssi emotionaalisesta älykkyydestä s. 311) ja referoi 15 kohtaan
2. Lue luku "Uni ja hyvinvointi" (ss. 312-312 + ekskurssit "Unen vaiheet" ja "Univaje") ja referoi 20 kohtaan.
3. Lue luku "Kriisit ja niistä toipuminen" (ss. 325-326). Selvitä itsellesi kolme käsitettä: Trauma, posttraumaattinen stressireaktio ja katastrofipsykiatria. Tästä ei tarvitse mitään kirjoittaa. Riittää, että ymmärrät käsitteet.
4. Lue luku "Psyykkinen itsesäätely" (ss. 328-329 + ekskurssi "Surun kohtaaminen") ja referoi 20 kohtaa

5. Pieni esitelmä valmiiksi
Voit valita aiheeksi jonkin mielenterveyden häiriön tai terapiasuuntauksen tai jonkin kirjassa esiintyvän psykologisen teorian. Jutun idea on tutustua asiaan X ja kirjoittaa siitä lyhyt esitys. Mielelläni en näe Wikipediasta (tai mistään) kopsattuja juttuja, koska sillä ei opi mitään.

Näillä mennään pari viikkoa.
t. Kuju

Valmiit työt tänne11.5.

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kolmas pätkä: 12.-24.5.

Töiden palautus alla olevaan kansioon.

1. Lue luku "Hyvä mielenterveys" (ss. 332-333) ja referoi 15 kohtaan
2. Lue luku "Millaisia mielenterveyden häiriöitä on?" (ss. 336-337) ja referoi 15 kohtaan.
3. Lue luku "Mielenterveyden häiriöiden hoito" (ss. 346-349) ja referoi 20 kohtaan.
4. Pieni esitelmä esitetään toisille

Näillä koepäivään saakka.
t. Kuju

Arvioinnin kriteerejä

USKONNON, FILOSOFIAN JA PSYKOLOGIAN KOKEEN SEKÄ ITSENÄISTEN TEHTÄVIEN

ARVIOINNIN KRITEEREJÄ

I KOKONAISUUDESTA

Tie peruskoulusta lukion kautta korkeakouluopintoihin on myös tie konkreettisesta ajattelusta abstraktiin. Konkreettiselle ajattelulle, niin kuin se lukiossa vielä näkyy, on tyypillistä oikeat ja väärät vastaukset: tieto jaetaan tosiasioina, jotka opittuna johtavat oikeisiin vastauksiin. Osaan lukiossa opetettavista aineista konkreettinen ajattelu soveltuu paremmin kuin toisiin. Abstraktille ajattelulle on ominaista käsitteellisyys, näkökulmat, ymmärrys, analyyttisyys ja kriittisyys. Siinä asiat ovat harvoin vain oikein tai väärin, useammin monipuolisesti ajateltuja, hyvin perusteltuja ja asian ymmärrystä osoittavia.

Uskonto, filosofia ja merkittävin osin myös psykologia ainakin edustavat lukiossa abstraktin ajattelun alaa. Niitä opiskellessa voi harjoitella sitä, mikä tulee vastaan sitten korkeakouluopinnoissa ja erityisesti yliopistossa: todellinen tieto on vain harvoin totta tai epätotta, vaan useammin näkemyksiä, tulkintoja, perusteita. Vielä sitä ennen on vastassa ylioppilaskirjoitukset, joissa tämä näkökulma tietoon on jo olemassa. Tämän jutun lopusta löydät ylioppilaslautakunnan (YTL) esittämät hyvän vastauksen kriteerit. Lue ne ja mieti, missä suhteessa oikeat vastaukset ovat monipuolisiin vastauksiin nähden.

II KÄYTÄNNÖSTÄ

Kursseihin liittyvissä itsenäisissä töissä ja kokeissa ei sovelleta YTLn kriteerejä sellaisenaan. Kursseja käydessämme olemme vasta matkalla tavoitteeseen. Kuitenkin YTLn kriteerit antavat suuntaa siitä, minkälainen ja miten esitetty tietämys katsotaan riittäväksi.

Kujun kursseilla (kokeissa ja tehtävissä) otetaan muutama selkeä irtiotto YTLn hyvistä kriteereistä. (1) Vielä kesken lukio-opintojasi olet vasta opettelemassa tiedon kokonaisuuden (vrt. abstrakti ajattelu) hallintaa ja esittämistä. Se hoituu riittävän hyvin ennen kirjoituksia. (2) Opiskelijamme käyvät lukiota hyvin eri syistä. Ne, joiden kiinnostus kohdistuu aivan muuhun kuin uskontoon, filosofiaan ja/tai psykologiaan, ansaitsevat saada jonkin kannustavan arvioinnin työpanoksestaan. Se on ihan jees.

Johtopäätös. Lue tuosta alta YTLn kriteerit ja liudenna vaatimuksia jokin kohtuullinen määrä. Näin saat selville, millä kriteereillä Kuju arvioi kurssikoetta ja kurssin itsenäisiä tehtäviä.

 

III YLIOPPILASLAUTAKUNNAN OHJE (lihavoinnit Kujun):

”Ylioppilaskokeessa arvioidaan kokelaan tiedollista osaamista, tiedon käsittelyä ja vastauksen esitystapaa.

Tiedollisen osaamisen osalta arvioidaan sitä, kuinka hyvin kokelas hallitsee uskonnon oppimäärän asiasisällöt ja keskeisen uskontoja ja maailmankatsomuksia koskevan käsitteistön. Lisäksi arvioidaan sitä, miten vastauksen sisältö vastaa tehtävänantoa ja miten onnistuneesti vastaus on rajattu. Kaikissa tehtävissä arvioinnin lähtökohtana on se, että vastausten tulee noudattaa tehtävänantoa. Mikäli tehtävässä edellytetään esimerkiksi vertailua, tätä korostetaan myös arvioinnissa. Tietosisältöjen suuri määrä ei ole ansio, jos tiedot ovat tehtävänannon kannalta epäolennaisia. Asiavirheet ja käsitteiden virheellinen käyttö vähentävät vastauksen arvoa.

Tiedon käsittelyn osalta arvioidaan kokelaan taitoa esittää, analysoida, arvioida ja soveltaa uskontoja ja maailmankatsomuksia koskevaa tietoa. Huomiota kiinnitetään esitettyjen näkökohtien vakuuttavuuteen, perusteluihin ja asioiden problematisointiin. Onnistunut vastaus ilmentää uskontoja ja maailmankatsomuksia koskevien tietojen itsenäistä hallintaa, taitoa kehitellä tietoa aiemmin omaksuttujen tietojen pohjalta sekä kykyä arvioida asioita analyyttisesti monista eri näkökulmista. Lisäksi asiasisällöt, perustellut kannanotot ja mielipiteet on erotettu selkeästi toisistaan.

Esitystavan osalta arvioidaan vastauksen johdonmukaisuutta, eheyttä ja tyylillistä sujuvuutta. Vastauksessa arvostetaan sujuvaa ja huoliteltua suomenkielistä asiatekstiä. Samojen asioiden toistaminen sekä epäselvä tai sekava ilmaisutapa vähentävät vastauksen arvoa.

 

Laajoissa esseetehtävissä hyvän vastauksen piirteet ovat aina vain suuntaa antavia. Erinomaiselle vastaukselle tunnusomaista on se, että käsitteitä on käytetty asiantuntevasti ja luontevasti ja vastauksessa esitetyt tiedot ovat monipuolisia ja täsmällisiä. Tyypillisesti tiedollinen osaaminen, tiedon käsittely ja esitystapa kytkeytyvät vastauksissa toisiinsa, sillä aihekokonaisuuden kannalta olennaisten tietojen hahmottaminen, asianmukaisten käsitteiden käyttö, argumentaation johdonmukaisuus ja tyylillinen sujuvuus liittyvät yhteen.

Heikot vastaukset ovat tyyliltään sekavia ja rakenteeltaan jäsentymättömiä. Ne vastaavat tehtävänantoon vain osittain tai eivät lainkaan. Tällaisiin vastauksiin voi sisältyä myös toistoa, liioittelua, epäuskottavia perusteluja ja luettelomaisuutta.

Hyvä vastaus noudattaa pääosin tehtävänantoa, ja siinä esitetään useita aihealueen kannalta olennaisia tietoja ja näkökulmia. Tehtävään kuuluvaa aineistoa on hyödynnetty joiltain osin, ja vastauksessa on merkkejä tiedon

asioiden perustelemiseen. Vastaus saattaa kuitenkin olla paikoin jäsentymätön ja luettelomainen, ja perustelut voivat olla pintapuolisia.

Kiitettävässä vastauksessa useat tehtävänannon kannalta olennaiset asiat ja näkökulmat on onnistuttu liittämään johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Vastaus on tehtävänannon mukainen ja kieliasultaan huoliteltu. Vastauksessa esitetyt perustelut ovat selkeitä ja monipuolisia, ja tietoa sovelletaan ja kehitellään uskottavasti.

 Kaikkein korkeimpiin pistemääriin yltäville vastauksille on edellä mainittujen asioiden lisäksi tyypillistä se, että niistä ilmenee aihealueen syvällinen ymmärtäminen ja kyky liittää asiat laajempiin yhteyksiin. Tehtävään sisältyviä aineistoja on hyödynnetty oivaltavasti ja toisiinsa suhteuttaen. Vastaukset ovat perusteluiltaan vakuuttavia ja kokonaisuutena hyvin argumentoituja. Ne voivat sisältää myös kekseliäitä ja yllättäviäkin näkökulmia sekä avauksia vaihtoehtoisiin lähestymistapoihin.”

Kurssi- ja itsearviointi

Kirjoita vastauksesi alla olevaan kansioon.
1. Kerro jotain KURSSISTA. Saitko uutta tietoa? Minkälaisia opetusmenetelmiä/opiskelumenetelmiä olisit halunnut? Oliko kivaa?
2. Kerro jotain OPISKELUSTASI kurssilla. MIten motivaation kävi? Menikö kyvin? Näitkö vaivaa? Teitkö työtä? Opiskelitko?`Kuinka onnistuneesti?
3. MInkä ARVOSANAN antaisit itsellesi?

Oma arviosi tänne:

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

PS04 - koe

PS04 - koe

Kokeessa on yksi tehtävä. Sen maksimipituus saa olla 4000 merkkiä. Tehtävä on ylioppilaskokeesta ja arvatenkin koskee kurssimme sisältöä, vaikka saat hyödyntää psykologian tietämystäsi laajasti. Palautuskansio on alhaalla. 

Tässä koetehtävä: 

”Psyykkisen hyvinvoinnin tietopaketti lukiolaiselle

Olet opinto-ohjaaja ja tehtäväsi on laatia lukiota aloittaville tietopaketti psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi opintojen aikana. Hahmottele tietopaketin keskeinen sisältö ja perustele se psykologisella tiedolla.

(’Keskeinen sisältö’ tarkoittaa otsikointia ja siihen kuuluvan asian sellaista esittämistä, että Kuju ymmärtää, mistä on kyse. ’Keskeinen sisältö’ on siis ylioppikokeessa tyypillinen vähän sumea ilmaisu, jonka laajuuden sinä, kokeen tekijä, lopulta ratkaiset. Nyrkkisääntönä lienee kuitenkin se, että laajempi on kovin suppeaa parempi, mutta laatu lopulta ratkaisee.)

 

 

Koevastaus tänne:

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä