Matematiikka

Yleiskuvaus

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Sillä on merkittävä tai ratkaiseva rooli muun muassa tieteissä, teknologiassa, taloudessa, yrittäjyydessä, terveydenhuollossa ja turvallisuudessa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.

Opetuksen lähtökohdat valitaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa opiskelijat työskentelevät yksin ja yhdessä. Opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin. Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajattelua tukevia kuvia, piirroksia ja välineitä sekä tuetaan opiskelijan taitoa siirtyä toisesta matemaattisen tiedon esitysmuodosta toiseen.

Opiskelijaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään eteen tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa ohjaamista, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien kehittämistä.

Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä. Matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, tilasto-ohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä. 

Valmistautuminen kirjoituksiin, matemaattiset aineet

YO-kokeeseen valmistautumisesta

1) Vanhoja yo-tehtäviä kannattaa laskea paljon, niitä löytyy ratkaisuineen näistä:

mafy-valmennus (matematiikan ja fysiikan yo-tehtävät ratkaisuineen vuodesta 2010 -> )

http://matta.hut.fi/matta/yoteht/ (matematiikan yo-tehtäviä ratkaisuineen vuodesta 1999 alkaen)

abitreenit (voit valita laskettavaksi joko matematiikan, fysiikan tai kemian vanhoja yo-tehtäviä)

opetus-tv (kattava kooste videoita kemian keskeisistä sisällöistä)

opetus tv (kattava kooste videoita fysiikan keskeisistä sisällöistä)

matikkamatskut (opetusvideoita matematiikan pakollisten kurssien sisällöistä sekä ohjelmistojen käytöstä)

2) Vastaustekniikka

Sähköisen vastauksen kirjoittamista voit harjoitella matikkaeditorissa (linkki tässä). Voit myös ladata itsellesi L'Math-ohjelman, joka on samanlainen ulkoasultaan, mutta pystyt tallentamaan silloin tekemäsi tehtävät. Linkki ohjelman lataussivustoon tässä.

3) Vastausten määrä yo-kokeessa

MATEMATIIKAN KOKEEN RAKENNE (yhteensä 120 pistettä):

osa tehtäviä 
annetaan
Kokelas 
vastaa
Apuvälineet
A 4 4 MAOL, KCalc, SpeedCrunch
B1 5 3 MAOL & laskin (ohjelmistot)
B2 4 3 MAOL & laskin (ohjelmistot)

FYSIIKAN JA KEMIAN KOKEEN RAKENNE (yhteensä 120 pistettä):

osa tehtäviä 
annetaan
Kokelas 
vastaa
pistemäärä
per tehtävä
Apuvälineet
I 1 1 20 MAOL & laskin (ohjelmistot)
II 7 4 15 MAOL & laskin (ohjelmistot)
III 3 2 20 MAOL & laskin (ohjelmistot)


4) Pisterajat

Pisterajoja eri vuosilta (huom. kemian ja fysiikan maksimipistemäärä kevääseen 2018 saakka ja matematiikan maksimipisteraja syksyyn 2018 saakka oli 60 p eli aiemmat pisterajat pitää kertoa kahdella niin saat tätä hetkeä vastaavan tilanteen):

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/pisterajat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä