Matematiikka, lyhyt

Matematiikka, lyhyt

OPS2021

MAB10, Matematiikan johdanto, 2 op,
paikallinen valinnainen opintojakso

Keskeiset sisällöt

 • peruskoulun oppisisältö
 • peruslaskutoimitukset
 • prosenttilaskut
 • geometrian perusteet
 • matematiikan opiskelussa käytettävien ohjelmistojen käytön alkeet

Materiaali jaetaan opintojaksolla.


MAY1, Luvut ja yhtälöt, 2 op, pakollinen opintojakso

Keskeiset sisällöt

 • lukujoukot ja peruslaskutoimitukset
 • luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo
 • prosenttilaskenta
 • potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku)
 • suoraan ja kääntäen verrannollisuus
 • funktio, kuvaajan piirto ja kuvaajan tulkinta
 • ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 • yhtälöpari
 • neliö- ja kuutiojuuri
 • potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3)


MAB2, Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op, pakollinen opintojakso

Keskeiset sisällöt

 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 • yhtälöiden ratkaiseminen
 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 • aritmeettinen lukujono ja summa
 • geometrinen lukujono ja summa


MAB3, Geometria, 2 op, pakollinen opintojakso

Keskeiset sisällöt

 • kuvioiden yhdenmuotoisuus
 • suorakulmaisen kolmion trigonometria
 • Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
 • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
 • geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa

 
MAB4, Matemaattisia malleja, 2 op, pakollinen opintojakso

Keskeiset sisällöt

 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen
 • ennusteet ja mallin hyvyys


MAB5, Tilastot ja todennäköisyys, 2 op, pakollinen opintojakso

Keskeiset sisällöt
 • tilastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määrittäminen
 • regression ja korrelaation käsitteet
 • havainto ja poikkeava havainto
 • ennusteiden tekeminen
 • todennäköisyyden käsite
 • yhteen- ja kertolaskusääntö
 • kombinaatiot ja tuloperiaate
 • todennäköisyyslaskennan malleja

MAB6 Talousmatematiikka I, 1 op, 
pakollinen opintojakso

Keskeiset sisällöt
 • suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen
 • indeksi
 • korkokäsite, yksinkertainen korko
 • verotus
 • valuutat

MAB6 ja MAB7 toteutetaan lähiopetuksessa yhtenä 2 op:n laajuisena opintojaksona.


MAB7 Talousmatematiikka II, 1 op,  pakollinen opintojakso

Keskeiset sisällöt

 • aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
 • korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
 • talletukset ja lainat
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

MAB6 ja MAB7 toteutetaan lähiopetuksessa yhtenä 2 op:n laajuisena opintojaksona.

 
OPS2016

MAB7, Matemaattinen analyysi,
valtakunnallinen syventävä kurssi

 • Kurssilla tutustutaan uuteen työkaluun, funktion derivaattaan, jonka avulla tutkitaan polynomifunktion kulkua, suurinta- ja pienintä arvoa ja muutosnopeutta.


MAB8, Tilastot ja todennäköisyys II, valtakunnallinen syventävä kurssi

 • Tällä kurssilla vahvistetaan aiempaa tilastollista osaamista etenkin teknisten apuvälineiden avulla. Tutustutaan uusiin todennäköisyysjakaumiin eli binomi- ja normaalijakaumiin ja niiden tunnuslukuihin, kuten odotusarvoon. Tutustutaan myös tilastolliseen päättelyyn luottamusvälin käsitteen avulla.

 
MAB9, Kertauskurssi, koulukohtainen syventävä kurssi

 • Kurssilla valmentaudutaan lyhyen matematiikan yo-kirjoituksiin kertaamalla lukion oppimäärän keskeistä aineistoa ja laskemalla vanhoja yo-tehtäviä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä