TULUVAT

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeessa tuodaan yhteen kolme "ainesosaa": opettamisen ja opiskelun kehittämiseen sitoutunut opettajaverkosto, tieteen tekemiselle ja sen tuloksista kertomiselle omistautuneet tutkijat ja uuden tietotekniikan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. "Toimivalla reseptillä" tuloksena syntyy tvt:a hyödyntäviä uusia ja luovia pedagogisia käytäntöjä, yhteistyömuotoja oppilaitosten ja tutkimusyhteisön välille ja oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten jaettuun asiantuntijuuteen perustuvaa toimintakulttuuria.

Kaksivuotisen (2012-2013) pilottihankkeen tavoitteet ovat:

1. Selvittää tällä hetkellä käytössä olevat ilmastonmuutoksen opetuksen materiaalit ja käytännöt, tiedonhaun kanavat sekä niiden edut ja puutteet
2. Kartoittaa Suomessa ja ulkomailla käytössä olevia ja lukiokäyttöön soveltuvia ilmastonmuutospelejä ja ilmastomalleja
3. Kehittää olemassa olevien tehtävien, pelien, materiaalien (erityisesti tutkimuslaitosten ilmasto-opas.fi -portaaliin tuottama aineisto) ja käytäntöjen pohjalta paranneltuja ja uusia oppimiskokonaisuuksia useille lukion oppiaineille
4. Pilotoida valittujen oppimiskokonaisuuksien käyttöä tutkimistiedon ja tutkimusyhteisön osaamisen hyödyntämiseksi osana lukio-opetusta tarkoituksenmukaisesti käyttäen uutta tieto- ja viestintätekniikkaa
5. Arvioida ja raportoida pilotoinnin tuloksia sekä tulosten osoittamia kehitystarpeita.
6. Kehittää asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintakulttuuria tuomalla yhteen tutkimusyhteisön ja opetusalan edustajia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä