Matkalla Ruotsiin

Matkalla Ruotsin kieleen

Hanke toteutetaan yhteistyössä Konneveden lukion ja Rautalammin lukion kesken. Hankkeen alussa lukioiden opiskelijat luovat tietoverkon yli kontaktit ja hyödyntävät käytössä olevia virtuaalisia opiskelutiloja (Webli, Lync) aloittaen ruotsin kielellä lyhyiden esitelmien pidon omista harrastuksistaan, mielenkiinnon kohteista, tulevaisuden suunnitelmista jne. Kontaktit toimivat vastavuoroisesti ja niitä pidetään säännöllisesti.
Hanke kehittää uusia tapoja ruotsin kielen opetukseen maakuntalukioissa. Hankkeen lukioiden (Konneveden lukio ja Rautalammin lukio) oppilaat luovat kontaktit virtuaalisesti ensin keskenään ja sitten Turun ja Ahvenanmaan yhteistyökumppanien opiskelijoiden kesken.

Opiskelijat tutustuvat myös virtuaalimaailma Second Lifen kautta avatarien käyttöön ja toteuttavat syksyn päätteeksi esim. yhteisen näytelmän, jossa pääsevät käyttämään ruotsin kieltä. Näytelmäryhmiä (5-6 opiskelijaa) toteutetaan tarpeen mukaan. Näytelmien lopputuotos tallennetaan ja opettajat voivat käyttää sitä myös arviointinsa apuna.

Kevään aikana laajennetaan kontaktit myös tuleviin vierailukohteisiin Turussa ja Maarianhaminassa. Kommunikointiin käytetään virtuaaliopiskelutiloja ja Second Life -ympäristöä. Tapaamisissa suunnitellaan tulevaa vierailua, sen sisältöä ja muuta ohjelmaa, sekä tutustutaan sekä oppilaitoksiin että uusiin ystäviin.

Hankkeen huipennuksena keväällä 2014 sekä Konneveden että Rautalammin opiskelijat (15+15) toteuttavat opintomatkan tutustuen Åbo Yrketsinstitutetiin ja Maarianhaminen Yrkesgymnasiumiin. Tutustumismatkalla toteutetaan kevään 2014 aikana suunnitellut yhteisprojektit. Opiskelijat pitävät ruotsin kielellä matkapäiväkirjaa sekä hankkeen sivustolla blogina, että videopäiväkirjana.
Toteutuksen tavoitteena on luoda uusi, motivoiva toimintamalli ruotsinopetukseen ja kiinteät suhteet ruotsin kielisiin ystävyysoppilaitoksiin ja jatkaa yhteistyötä myös seuraavina vuosina.


Hanke kehittää uusia tapoja ruotsin kielen opetukseen maakuntalukioissa. Hankkeen lukioiden (Konneveden lukio ja Rautalammin lukio) oppilaat luovat kontaktit virtuaalisesti ensin keskenään ja sitten Turun ja Ahvenanmaan yhteistyökumppanien opiskelijoiden kesken.


Hankkeessa tavoitteina ovat:
• Rohkaista ruotsin käyttöön oppilasprojekteissa Rautalammin ja Konneveden lukiolaisten kanssa (esim.
webli-virtuaaliluokkatunteja, suullisia videoita faceen/pedanettiin tms.) Aihepiireinä aluksi omat harrastukset, tuleva
koulutus/nuoria kiinnostavat ammatit jne.
• Virtlantis -kielenopiskelualueella Second Lifessa natiivien opettajien tapaaminen ja keskusteluihin osallistuminen
avatareilla
• Sopivalla alustalla (eTwinning) yhteistyön käynnistäminen Ahvenanmaalle (yhteistyö on aloitettu Inger
Rosenberg-Mattsson Rektor vid Ålands yrkesgymnasium ja utbildningschef Tina Granlund Åbo Yrkesinstitut)
• Vierailu Ahvenanmaalle, saada tutustua aidosti ruotsinkieliseen kulttuuriin ja kieleen, sekä heidän kouluunsa,
opiskelijamme voisivat esim. tutustua oman mielenkiinnon mukaan eri koulutusaloihin ja kokemuksista kerrottaisiin
muille päivän päätteeksi sekä kirjoitetaan raportti pienryhmässä
• Vastavuoroisuus kielessä, meille haastetta/kokemuksia ruotsiksi ja heille suomeksi, esim. draamaharjoituksilla
vierailun aikana,
• Lisätä tietoisuutta/kannustaa ammatin opiskeluun vieraalla kielellä (vierailut ruotsinkielisiin oppilaitoksiin Turussa ja
Maarianhaminassa) Olisi kiva jos saataisiin esimerkkejä sellaisista nuorista jotka ovat rohkeasti lähteneet
opiskelemaan ruotsiksi, vaikka kieli ei ehkä ole ollut kovin vahva koulussa.
• Kaikki raportointi tehtäisiin jollekin sivustolle (esim. eTwinning tai pedanet) (matkapäiväkirjaa matkalta,
henkilökohtaisia blogeja, videoita jne.)
• Perustavoite on parantaa ruotsin kielen asemaa opiskelijoidemme keskuudessa ja luoda kontakteja, joissa voi käyttää
vierasta kieltä (ru ja en) luonnollisesti sekä madaltaa kynnystä puhua ruotsia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä