LUMOETA

LUMOETA hanke käynnistyy syksyllä 2013 !

Hankeen tavoitteena on:

- Luoda uusia kokeiltuja mobiilioppimisen käytänteitä perusopetukseen ja lukioon

- Kehittää ja kokeilla mobiilivälineitä oppilaan työvälineinä siten, että tuotokset voidaan arvioida olemassa olevien arviointikriteerien avulla

- Selvittää, millaisia oppimateriaaleja voidaan jakaa, tuottaa ja toteuttaa mobiileissa ympäristöissä

- Tuottaa oppijan mobiiliteknologiataitojen koulutuskaaren ja taitojen kehittymisen mallin sekä luokkakohtaiset tavoitteet koko kouluajalle esikoulusta ylioppilaskirjoituksiin

- Tuottaa materiaalia ja kursseja mobiileille jakelu- ja oppimisalustoille ja kokeilee niitä eri koulumuodoissa ja – asteilla

- Tuottaa projektin lopuksi suositukset, opettajien täydennyskoulutusmallin ja mobiilioppimisen käyttöönottomallin eri kouluasteille

- Hanke tuottaa ja toteuttaa lukiokurssien mobiilin oppimisympäristön verkkokurssitarjottimineen valtakunnalliseen käyttöön verkostonsa avulla.


Keskeisenä osana hankkeen tuloksia on opettajien täydennyskoulutusmateriaalien valmistus, testaaminen sekä levittäminen. Opetussuunnitelman sisältöjen ja perinteisten toteutusmallien korvaaminen mobiileilla työ- ja toteutusmenetelmillä on keskeinen tulos, joista hanke esittää suosituksia.

Opettajienkoulutusmalleja kokeillaan hankkeen oppilaitosten opettajien koulutuksessa. Hyviksi havaitut koulutussisällöt tuotetaan verkkoon yhteiseen käyttöön ja hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset toteuttavat opettajille
täydennyskoulutuksia lähialueellaan. Materiaali toteutetaan mahdollisimman konkreeteiksi malleiksi, kuten OpenKorteiksi ja video-ohjeiksi, ja niitä tullaan myös hyödyntämään hankekoulujen kansainvälisissä hankkeissa.

Hanke järjestää kokemusten jakamisseminaareja kerran lukukaudessa, joissa osallistuvat oppilaitokset opettajineen vertaisarvioivat saatuja kokemuksia sekä kehittävät toimintamalleja ja ideoivat uusia malleja. Nämä
seminaarit (esim: LÖYTÖRETKI V 1.10.) toteutetaan avoimina ja ne jaetaan streamittuina verkossa. Seminaarit tallennetaan ja ne toimivat myös verkossa
itseopiskelumateriaaleina kollegoille.
Yhdessä kehitettyjä toimintamalleja vaihdetaan oppilaitoksesta toiseen lukukausittain ja pyritään saamaan malleille
mahdollisimman monta erilaista toteutuskokemusta.

Hankkeen tulokset ja tuotokset kootaan yleisesti saataville verkkoalustalle myös mobiilimuotoon.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä