Mekaaninen metsäteollisuus

Monimuotoinen metsäteollisuus

​Monimuotoinen metsäteollisuus 

Mekaaninen metsäteollisuus eli metsäteollisuus, joka ei muuta puun kemiallista muotoa, painottuu suuresti sahojen toimintaan ja ne ovatkin suuri osa mekaanista metsäteollisuutta jonka takia on mielikuvia että se olisi mekaanisen metsäteollisuuden ainoa osa. Sahat tuottavat pääasiassa sahatavaraa eli lautoja, mutta ne tuottavat myös muun muassa puujauhoja, pellettejä ja listoja parkettilattioita varten.


Metsäteollisuus eli puujalostusteollisuus tarkoittaa teollisuutta, joka valmistaa puusta asioita. Puujalostusteollisuus jaetaan tavallisesti paperi- ja massateollisuuteen mutta toisaalta taas puutuoteteollisuuteen.

 Sahoilla syntyy puiden leikkauksessa sahanpurua ja haketta. Haketta käytetään lämmityksen lisäksi sellun raaka-aineena kemiallisessa puuteollisuudessa. Molempia näistä voidaan myös käyttää energianlähteinä. Kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus liittyvät paljon toisiinsa, koska mekaaninen teollisuus käyttää puutavaraksi siihen sopivat kovat puun sisimmät osat, ja kemiallinen teollisuus siihen sopivan puun pinnalla olevan pehmeämmän aineksen.

 Hakkeen myynti kemialliselle puolelle on tärkeä rahanlähde sahoille. Keskimääräinen saha saa rahansa palkkaukseen hakkeen myynnistä. Tämä takaa että puu käytetään kokonaan hyödyksi eikä hyvää raaka-ainetta heitetä hukkaan. Myös kuori käytetään hyödyksi koska sitä käytetään esimerkiksi energianlähteenä.Ilman metsätaloutta metsäteollisuus ei saisi korvaamattomia raaka-aineita hyödynnettäväkseen, tästä johtuu se että metsätalous ja metsäteollisuus ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan. Siksi näitä aloja käsitellään usein yhtenä ja yhtenäisenä metsätaloutena.

Mielestämme metsäteollisuus on Suomen valtiolle tulonlähteenä todella tärkeä ja työpaikkojen kannalta lähes välttämätön.

Laimet 1998.jpg 

 

Ville Kärkkäinen ja Perttu Ketola