Sisällöt ja tavoitteet

9. luokan biologia käsittelee ihmistä, perinnöllisyyttä ja evoluutiota. Oppituntityöskentelyyn kuuluvat olennaisesti erilaiset laboroinnit, biologiset kokeet/testit ja mikroskopointia. Oppisisältöinä ovat:
- ihmisen anatomia ja fysiologian perusteita

# eläinsolun rakenne ja toiminta
# histologian perusteet
# luusto
# lihakset
# ruoansulatuselimistö
# hengityselimistö
# veri ja verenkiertoelimistö
# humoraaliset ja neuraaliset säätelyjärjestelmät
# aistit
# mikrobit
# lisääntyminen
- perinnöllisyyden perusteet
# risteytysten periaatteet (mono- ja dihybridiristeytykset)
# bio- ja geeniteknologia
-evoluutio
# evoluution muutosmekanismit
# ihmisen evoluutio
- ihminen ja ympäristö