Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat kokeet, mahdolliset tehtäväosiot (arvostellaan kouluarvosanoin), jatkuva näyttö ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.